19.02.2020

Johtaminen alkaa itsensä johtamisesta

Johtaja, johdatko itseäsi samalla ajatuksella ja panostuksella kuin organisaatiotasi? Suojeletko ja rakennatko toimintakykyäsi ja henkilöstön toimintakykyä siten, kuten ydinresursseja tulisi vaalia? Kuinka kuuntelet, kohtelet ja johdat elämäsi tärkeintä ihmistä – itseäsi?

Huomio perusasioihin

Alf Rehn pohtii kirjassaan “Johtajuuden ristiriidat” johtajuuden paradoksaalisuutta. Hänen mukaansa johtaminen on sekä-että: sekä epäonnistumista että onnistumista, sekä ristiriitaista että itsestään selvää, sekä nopeaa että hidasta, sekä muuttuvaa että pysyvää, sekä näkyvää että näkymätöntä, sekä järkevää että tunnetta, sekä yksilöllistä että yhteisöllistä, sekä tätä päivää että tulevaisuutta.

On selvää, että johtajuus on moniulotteista. On mahdotonta luoda yksiselitteisiä malleja, jotka toimisivat tilanteeseen kuin tilanteeseen, organisaatioon kuin organisaatioon, johtajaan kuin johtajaan. Voimme kuitenkin kaivautua syvemmälle ja löytää asioita, jotka luovat hyvän johtamisen perustan. Ja nämä asiat kaikkien tulisi tiedostaa – pysähtyä niiden äärelle.

Hyvän johtamisen perusta

Elämänhallinnan ja samalla hyvän johtamisen perusta syntyy arjen pienistä valinnoista ja tavoista – tiedostamalla ja ottamalla vastuu omasta toiminnasta ja ajatuksista.

1) Optimaalinen energia ja vireystaso

Onko sinulla riittävästi energiaa, jotta voit viedä suunniteltuja asioita käytäntöön, niin työelämässä kuin henkilökohtaisessa elämässäsi?
 Onko sinulla sopivasti energiaa, että jaksat johtaa fokusoituneesti ja hyvällä mielellä niin itseäsi kuin toisia, olla kärsivällinen ja ystävällinen?
Kiinnostaako sinua varmistaa, millainen on henkilöstön energisyyden taso ja tekemisen meininki?

Perusta energisyydelle, hyvälle vireydelle ja aikaansaamiselle luodaan riittävällä levolla ja palautumisella, sopivalla ravinnolla ja liikunnalla.

2) Toiminnan merkityksellisyys

Ohjaako toimintaasi suurempi tarkoitus, jonka takia tekeminen tuntuu mielekkäältä?
Osaatko arvostaa merkityksellisyyden kokemuksia niin paljon, että haluat mahdollistaa niitä johtajana myös muille?

Perusta henkiselle hyvinvoinnille, määrätietoiselle ja intohimoiselle tekemiselle ja puurtamiselle ammennetaan toiminnan kokemisesta merkitykselliseksi.

3) Päätökset oikeassa tilassa ja oikeilla perusteilla

Nykyiset olosuhteesi osoittavat, mitä olet aiemmin pitänyt tärkeänä ja mitä päätöksiä olet tehnyt.

Tiedostatko, missä tilassa teet elämäsi ja työelämäsi tärkeimmät päätökset?
Kiinnitätkö huomiota siihen, missä tilassa ja millä perusteella henkilöstö tekee organisaation kannalta kauaskantoisia valintoja ja päätöksiä?

Fiksua päätöksentekoa ohjaavat selkeät arvot, asiat, joita pidetään tärkeänä. Perusta fiksulle päätöksenteolle luodaan olemalla hyvin levännyt ja mahdollisimman stressittömässä tilassa, jolloin informaatiota kyetään tiedostamaan ja tilannetta tulkitsemaan mahdollisimman laajasti. Voit lukea lisää tilannetajusta ja päätöksenteosta haastavissa kohtaamisissa esimerkiksi Harri Gustafsbergin tutkimuksista ja kirjoista.

Mitä tulee huoneeseen, kun sinä astut tilaan?

Vaikutat kaiken aikaa, niin itseen kuin toisiin. Oletko miettinyt, millaista viestiä haluat välittää ja välität eteenpäin? Puhuttujen sanojen lisäksi sanaton viestintä muodostaa vaikuttamisesta suuren osan. Mitä toiset aistivat energia- ja motivaatiotasostasi? Millaista tunneilmastoa olet osaltasi luomassa organisaatioon? Mitä tulee huoneeseen, kun sinä astut tilaan?

Johtaja, tee fiksuja päätöksiä

Aloita itsestäsi, heti tänään.

Muutos alkaa pysähtymisestä ja tiedostamisesta. Anna itsellesi mahdollisuus toimia fiksummin itsesi ja toisten kannalta. Tiedosta, millä perusteella teet ja haluat tehdä päätöksiä.

Väsyneenä, nälkäisenä ja stressaantuneena päädymme tutkimusten mukaan erilaisiin ratkaisuihin kuin hyvässä vireystilassa. Hae oikea aika tärkeille päätöksille.

Selkiytä arvot. Tiedä, mikä sinulle on tärkeää ja mikä siinä on sinulle tärkeää. Tiedä, mihin arvoihin organisaatiosi nojaa ja varmista, että muutkin tietävät. Jos arvot ovat selvät ja ohjaavat toimintaa käytännössä, monia valintoja ei tarvitse edes miettiä.

Asiasanat: fiksu päätöksenteko, hyvä johtajuus, hyvä johtaminen, itsensä johtaminen, muutoksen johtaminen, päätöksenteon johtaminen

Aino-Mari Kiianmies

Tämä blogikirjoitus on osa kolmen blogitekstin sarjaa, jossa fiksun johtamisen väitöstutkija ja puolestapuhuja Aino-Mari Kiianmies (ainomari.com) nostaa esille ajankohtaisia johtamiseen liittyviä teemoja. Aino-Marin intohimona on auttaa yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita kohti tietoista johtamista ja energistä tekemisen kulttuuria. Hänen asiakkaitaan ovat olleet vuosien varrella niin pörssiyritysten johtajat, pienet ja isot organisaatiot kuin merkittävät julkissektorin toimijat.