28.01.2020

Lopulta vain kyvyt ja osaaminen ratkaisevat

Valtakunnan tasolla pohditaan tällä hetkellä kuumeisesti, mistä lisää eväitä työllisyysasteen nostoon. Uusia lääkkeitä on vielä vähän ja vanhojen konstien toimivuutta epäillään, koska niiden tehokkuuden epäillään jäävän byrokratian ja työelämän joustamattomuuden jalkoihin. Samaan aikaan moni ala potee osaajapulaa.

Vammaisten ja osatyökykyisten potentiaalin hyödyntäminen on vielä aivan alikäytössä. Nyt on mahdollisuus saattaa tämä haaste pois päiväjärjestyksestä. Meillä on runsaasti korkeakoulutettuja vammaisia henkilöitä, jotka eivät tarvitse juurikaan tukea työllistymiseensä. Korkeakoulutettuja vammaisia arvellaan olevan noin tuhat. Paljon isompi määrä, noin 600 000 ilmoittaa omaavansa jonkin vamman tai sairauden, joka haittaa heidän työllistymistään tai työssä pysymistään. Heistä työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000. Ulkopuolella olevista 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa kykeneviä tähän.

Kaikki haluavat kuitenkin palkata sen ”hyvän tyypin”. Oikeastaan tarvitaan vain sitä, että työ ja sen tekijä sovitetaan yhteen. Työn muokkaamisen keinot alkavat vähitellen olla yhä enemmän tiedossa. Tekniset apuvälineet kehittyvät huimaa vauhtia, eikä niiden hankinta ole enää kustannuskysymys. Etätyöratkaisut ja muut paikasta riippumattomat työt ovat jo arkea. Työn tekeminen saa koko ajan uusia muotoja.

Mitä siis enää odotamme? Vamma tai pitkäaikainen sairaus voivat toki tuovat arkeen erilaisia haasteita, mutta niiden ratkaiseminen on koko ajan enemmän siitä kiinni, että työyhteisössä etsitään yhteisesti ne omat sokeat pisteet eli tehtävät, joita räätälöimällä saadaan luotua uusia, sopivia työtehtäviä vaikkapa osa-aikaisesti. Näin kaikki voittavat. Tulevaisuuden työelämää tehdään kaikki yhdessä, kaikille sopivilla työmarkkinoilla.

Moneen vammaan tai sairauteen liittyy sellaisia ominaisuuksia, jotka voivat olla hyvinkin arvokkaita, kun uusia toimialoja kehittyy ja tehtäviä syntyy. Pitkällä tähtäimellä kannattaa kiinnittää oma huomio entistä enemmän niihin, eikä jäädä suremaan poistuvia, avustavia tehtäviä, joihin moni vammainen tai osatyökykyinen on tähän mennessä totuttu liittämään. Autismin kirjo on vain yksi näistä osa-alueista, joissa nähdään paljon vaihtoehtoja tulevaisuuden työmarkkinoilla, kunhan työnteon puitteet on huomioitu. Loppujen lopuksi kyse on pienistä asioista. Työnantajat ovat kertoneet, että kunhan asiaan tarttuu ja rohkaistuu, kokemukset ovat hyvin positiivisia. Kun asenne on kohdillaan ja osaaminen vastaa organisaation tarvetta – tervetuloa töihin!

Kaija Ray

Kehittämispäällikkö, Vates-säätiö sr.

Kaija Ray toimii Vates-säätiössä kehittämispäällikkönä. Hänen vastuualueitaan ovat mm. osaamisen kehittäminen erityistä tukea tarvitsevien työllistämisen edistämisessä. Työhön kuuluu myös palvelu- ja tukijärjestelmän kehittämisen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Säätiö edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymistä ja työssä pysymistä.