22.11.2019

Älä hukkaa eläkkeelle siirtyvää

Työntekijän jäädessä eläkkeelle menetetään paljon osaamista ja kokemusta. Eläkkeelle siirrytään työvuosien huippuunsa virittelemänä, ja tästä huolimatta eläkeikään suhtaudutaan maalina, johon työelämä päättyy. Pahimmillaan eläkeiän lähestyessä aloitetaan ikään kuin jarruttelemaan ja himmentämään valoja, vaikka henkilön osaamista olisi mahdollista hyödyntää monin eri tavoin.

Todellisuus on se, että yllättävän moni haluaa tehdä töitä vielä eläkkeelläkin. Tällä hetkellä eläköityvät ihmiset ovat keskimäärin terveempiä kuin koskaan aikaisemmin. Eläkkeelle siirtymistä tulisikin ajatella uudella tavalla. Eläkkeelle siirtyvä astuu seuraavaan elämänvaiheeseen. Sanan alkuosa kertoo, mistä tässä on kyse: elämästä.

Tukea elämänmuutoksessa

Siirtymä työelämästä seuraavaan elämänvaiheeseen on suurin muutos työuran aikana, mutta tähän valmistaudutaan erittäin huonosti tai ei ollenkaan. Erään asiakkaamme talousjohtaja totesi: ”Usein keskitytään vain siihen, että kerrotaan eläkeikää lähestyville eläkekertymästä tai milloin eläkkeelle on mahdollista siirtyä, mutta henkinen puoli jää keskustelematta.”

Muutokseen liittyy aina vahvoja tunteita sekä monia kysymyksiä. Jos tunteita ei käsitellä ja kysymyksiin ei vastata, ihminen saattaa kokea turhautumista. Se saattaa näkyä töissä passivoitumisena. Onnistunut eläköityminen vaatii ennakointia, empatiakykyä ja suunnitelmallisuutta.

Työnantajan ja esimiehen tulisi tukea työntekijän henkistä prosessia muutosvaiheessa keskustelemalla työntekijän kanssa. Antamalla tilaa ja tukea henkiselle prosessille, vapauttaa se paljon potentiaalia työuran loppuvuosille. Toisaalta työnantajan kannalta on tärkeää suunnitella ja toteuttaa hiljaisen tiedon siirtäminen, jotta myös yritys hyötyy vuosien kokemuksesta. Hiljaisen tiedon huomioiminen on keino osoittaa arvostusta ja korostaa kokeneen työntekijän tärkeää roolia työyhteisössä.

Myös urapolun loppuvaihe vaatii muotoilua

Teimme loppukesästä 2019 työelämäselvitystä konkarikohderyhmässä. Yhtenä kysymyksenä kysyimme, minkälaisia asioita arvostat työelämässä. Eräs vastaaja kiteytti asian näin: ”Yhteisöllisyyttä, fiksua tekemistä, tunnetta olla arvokas ihminen.”

Kokemus omasta arvosta ja identiteetistä on monilla meistä kytkeytynyt vahvasti työhön ja työrooliin. Tästä johtuen eläkeiän lähestyessä monilla on mielessä kysymys, olenko enää arvokas, kun jään työelämästä pois. Samoin oman työyhteisön merkitys mietityttää. Mitä on työn ulkopuolella? Mitä asioita jätän jälkeeni?

Ne työnantajat, joilla on selkeä toimintatapa urapolun loppuvaiheeseen ja eläkkeelle siirtymiseen, ovat sisäistäneet eläköityvien työntekijöiden arvon liiketoiminnalleen. Kumpikin osapuoli voittaa, kun motivaatio työn tekemiseen ja työteho onnistutaan säilyttämään. Eläköityvä työntekijä on työnantajalle voimavara. Onnistunut loppuun viety työura kantaa hedelmää koko työyhteisössä.

Antti Harjuoja, Chief Enablement Officer, NEXTMILE