23.09.2019

Resepti osaamisen kehittämisen vaikuttavuuden mittaamiseen?

Vaikuttavuuden mittaaminen mahdollistaa hyötyjen toteutumisen

Yleisimmät koulutuksen asiakaskokemusmittaukset eivät kerro mitään saavutetuista hyödyistä jolloin saatat päätyä käyttämään paljon rahaa ilman hyötyjä.
• Reaktiomittauksen (esim. NPS) tulokset auttavat kehittämään itse koulutustapahtumaa, mutta eivät korreloi vahvasti koulutuksen arjen vaikuttavuuden eikä liiketoimintahyötyjen kanssa.
• Keskittyminen vain reaktiomittaukseen voi ohjata kouluttajia väärään suuntaan. Pitäähän kouluttajan keskittyä vaikuttavaan osaamisen kehittämiseen eikä mukavaan koulutuspäivään.
• Jos et mittaa vaikuttavuutta, voi ROI olla koko koulutushankkeelle negatiivinen.

Tutkittu fakta on, että vasta arjen muutoksilla (=vaikuttavuus) on vahva korrelaatio euroissa mitattavien hyötyjen kanssa. Resepti on sinulle, jos haluat varmistaa koulutuksen vaikuttavuuden käytännön arjessa.

Ainekset

Tavoiteltava muutos arjessa

o Uuden toimintamallin tai järjestelmän käyttöönotto.
o Uuden strategisen osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen.
o Organisaation kulttuurinmuutoksen tai arvojen käytäntöön viennin tukeminen (esim. itseohjautuvuus).
o Jonkun roolin muutoksen tukeminen (esim. esimiestyön muutos)

Mittarit (4-8 kpl), jotka ovat sanoitettu positiivisina arjen muutosta kuvaavina väittäminä.
Johdon kiinnostus ja tuki muodostaa prosessille katu-uskottavuuden ja varmistaa tarvittavan energian löytymisen organisaatiosta.
Resurssit tulosten käsittelyyn, keskusteluihin, päätöksentekoon ja muutoksen tukemiseen.
Moderni tekninen alusta, kuten Celkee Insight mittausprosessin toteuttamiseen.

Ohje

1. Suunnittele osana koulutusprosessia oleva 2-6 mittauspistettä sisältävä vaikuttavuuden mittaaminen sekä siihen liittyvä viestintä huolellisesti.

o Pyri lisäämään reflektiota osana mittaamista erin keinoin, jolloin ihmiset pystyvät arvioimaan luotettavammin muutosta omassa toiminnassaan.
o Kerää tekstipalaute omalla nimellä, koska se mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen asian kehittämiseksi. Halutessasi voit täydentää omalla nimellä annettua palautetta anonyymillä palautteella, jolloin saat mahdollisimman paljon tietoa.

2. Toteuta viestintä ja jatka sitä kunnes olet varma sen onnistumisesta.
3. Suorita lähtötilamittaus koulutuksen alkaessa. Aikaa arvion tekemiseen saa vastaajalta kulua muutama minuutti.
4. Varmista laaja reflektio jakamalla tilannekuva valmennuksen vaikuttavuudesta mahdollisimman laajalle (osallistujat, tilaaja, valmentaja ja johto).
5. Varmista riittävä vuorovaikutus eri toimijoiden kesken oikeiden tukitoimenpiteiden tunnistamiseksi.

o Moderni alusta tukee reaaliaikaista vaikuttavuuden tilannekuvan jakamista, analysointia ja nopeaa digitaalista vuorovaikutusta.
o Usein tarvitaan erilaisia työpajoja tms. johtopäätösten tekemiseksi ja toimenpiteistä päättämiseksi.
o Jos kyseessä on pitkäkestoinen ohjelma, hyödynnä tuloksia näkyvästi jo ohjelman aikana lopputuloksen optimoimiseksi.

6. Suorita seuraava mittaus 1-6 kuukauden päästä toimenpiteiden käytännön vaikuttavuuden arvioimiseksi.

7. Toista kahta edellistä kohtaa 6-12 kuukauden ajan.

Hyödyt

• Koulutukseen osallistuvat suhtautuvat osaamisen kehittämiseen jämäkämmin, koska mittarit kiteyttävät halutun muutoksen ja mittausprosessi lisää käytännön reflektiota.
• Valmentajat tai kouluttajat voivat toteuttaa vaikuttavampaa valmennusta/koulutusta.
• Maksaja saa näkyvyyden valmennuksen/koulutuksen vaikuttavuuteen ja käytännön hyötyihin sekä voi hyödyntää tietoa esim. uusien valmennustan/koulutusten hankkimisessa.


"Vaikuttavuuden mittaaminen pitää ottaa suunnittelupöydälle heti, kun koulutusta aletaan suunnittelemaan."

Kimmo Vättö, toimitusjohtaja