03.06.2019

Joko kerroit mitä mieltä itse olet työelämän murroksesta?

Tutkimme parhaillaan yhdessä Henryn kanssa jo kolmatta vuotta peräkkäin suomalaisten HR-asiantuntijoiden ajatuksia työelämän muutoksesta ja tulevaisuuden työvoiman osaamistarpeista. (Voit osallistua täällä) Viime vuonna kyselyä valmistellessa keskustelimme siitä, mikä oikeastaan on HR:n rooli tässä muutoksessa ja ketkä tekevät niitä tehtäviä, jotka ovat vuosien varrella ehkä olleet HR:n vastuulla, mutta tänä päivänä liukuneet yhä enemmän liiketoiminnan puolelle ja suoraan esimiehille. Siksi avasimmekin kyselyn avoimeksi ja kutsuimme siihen vastaamaan ihmisiä yli organisaatiorajojen.

Tutkimuksesta nousi tuolloin esiin kuusi selkeää teemaa.

1) Digitalisaation kehittyminen organisaatioissa koettiin jämähtäneen hieman paikoilleen. Liekö syynä ymmärryksen kasvaminen ja siksi kriittisempi suhtautuminen aiheeseen? Olipa syy mikä tahansa, suomalaiset HR-asiantuntijat kokivat muutoksen polkevan paikoillaan tai ainakin hidastuneen. Kehityksen uskottiin kuitenkin kiihtyvän lähitulevaisuudessa merkittävästi.

2) Suurimpina haasteina digitalisaatiomatkalla nähtiin vuosi sitten selkeän vision sekä oikean osaamisen puute. Lähes kolmasosa koki johtajuuden ja suunnan kaipaavan vahvistusta ja tarkennusta.

3) Työntekijöiden suhtautuminen kokemiinsa muutoksiin oli kuitenkin huomattavan positiivinen. Yli 90% koki mahdollisuuden oppia uusia teknologioita hyvänä asiana ja niiden nähtiin parantavan tehokkuutta omassa työssä (81%).

4) Tärkeimpinä tulevaisuuden työtaitoina nähtiin digitaaliset- ja IT-taidot, luova ajattelu ja kokeileminen, kyky sopeutua ja oppia uutta, data-analytiikka ja tulkinta sekä ihmisten johtaminen ja valmentaminen.

5) Organisaatioilla oli selkeitä haasteita juuri tulevaisuuden taitojen kasvattamisessa. Tutut koulutuspolut ja oppimisen aktiviteetit kohdistuvat perinteisempiin alueisiin (kuten asiakaspalvelu tai yhteistyötaidot), mutta lisää ymmärrystä ja taitoja kaivattiin muun muassa siihen kuinka kasvatetaan työnvoiman kykyä toimia yhdessä älykkään teknologian kanssa – tai tiimeissä, joissa osa työstä on automatisoitu.

6) Myös HR:n roolia haastettiin ja HR:n oma muutos nähtiin erityisen tarpeellisena. Nykyisten HR-tehtävien sijaan kun moni alan ammattilainen saattaa löytää itsensä tulevina vuosina vaikkapa osaamisen palvelumuotoilijana, väestösegmenttieksperttinä tai osaamisdatatutkijana.

Odotamme innolla tämän vuoden tutkimuksen tuloksia. Tulokset ja analyysi julkaistaan Henryn aamiaistilaisuudessa ja webinaarissa elokuun lopulla. Sitä ennen ehdit kuitenkin vielä vaikuttaa ja kertoa miten itse näet ympärillämme käynnissä olevan muutoksen. Vastaaminen hoituu alle 10 minuutissa täällä. Jos viime vuoden tulokset jäivät vielä mietityttämään, voit lukea lisää täältä.

Nähdään elokuussa!


Terhi Mäkelä

Talent & Organization Director, Accenture