03.04.2019

Työyhteisön dynamiikka voi yllättää

Tunnistatko työyhteisöjä, joissa samat ongelmat toistuvat, jopa kiertyvät umpisolmuksi. Oletko itse ollut tällaisen yhteisön jäsenenä tai kuuluuko tehtäviisi organisaation kehittäminen ja mietit juuri kuinka ratkaista tällaisia tilanteita. Kuinka avata solmuja ja saada uutta virtaa tällaisiin työyhteisöihin ja/tai tiimeihin. Nämä ovat usein hyvin haastavia tilanteita, joissa on kokeiltu jo monenlaista kehittämistä, prosessia ja projektia, ilman merkittäviä tuloksia.

Haluan jakaa vinkkejäni, joista on ollut apua työssäni organisaatioiden kehittäjänä jo usean vuosikymmenenaikana. Olen työskennellyt haastavissa työyhteisöissä ja ollut avaamassa solmuja. Nämä vinkit perustuvat tutkittuun tietoon, teorioihin ja olen valinnut vain ne, jotka ovat hioutuneet vuosien aikana timanteiksi käytännön HRD ja OD työssäni.

Merjan vinkit solmujen avaamiseksi:

1) Mieti ja analysoi rauhassa mitä kaikkea on jo tehty ja mitä tiedät tilanteesta. Voit piirtää myös kartan jäsentääksesi tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä: yksilö, vuorovaikutus, ryhmä, ryhmien väliset suhteet ja organisaation tasolta. Tarpeen mukaan haastattele asianosaisia henkilöitä.

2) Tarkista tukevatko työyhteisön rakenteet solmujen avaamista. Tarvittaessa mieti voitko vaikuttaa rakenteisiin. Lisää mahdollisuuksien mukaan turvallisuutta lisääviä rakenteita, perustehtävän ja strategian mukaisesti.

3) Luo selkeä prosessi esim. 5-6 tapaamista, jolloin ongelmallista tilannetta käsitellään. Muista systeeminen vaikutus ja vakauta työyhteisön dynamiikkaa rakentamalla pelisääntöjä, jotka selkeyttävät perustehtävää, työnjakoa, johtajuutta ja lisäävät turvallisuutta.

4) Lisääntynyt turvallisuus ja vakaus mahdollistavat muiden solmujen avaamisen ja ongelmien ratkaisemisen ilman syyllistämistä ja syyllisen etsimistä.

5) Työyhteisöllä/tiimillä on uusi alku ja voimavarat on käynnistetty muutoksiin.

6) Työn hedelmiä, tuloksia syntyy

Voit lukea lisää teoriaa ja taustatietoa aikaisemmin kirjoittamistani Henryn blogeista:

1/2017 Resilienssin hyödyntäminen työelämän muutoksissa - työkalut ja tulokset käyttöösi.
8/2017 Resilienssi käytännön kehittämistyössä

sekä artikkelista Työn tuuli 2/2013: Henkilöstöammattilainen työyhteisön kehittäjänä- tiedostamaton ja systeeminen näkökulma työskentelysuhteen luomisessa.

Lisäksi suosittelen Pirjo Nikkilän Henryn blogia 3/2019: Kuinka tunnistaa piilossa olevia työyhteisön solmuja- ja avata niitä?

Jos kiinnostuit ja haluat saada vielä lisää työkaluja, löydät www.mmdoy.com avoimet koulutukset muita tapoja kehittyä näissä taidoissa.

Merja Munnukka-Dahlqvist

Senior Consultant
Sosiaalipsykologi (VTM), Psykoterapeutti (VET; ET), EMDR Fasilitaattori (EMDR Institute, USA), EMDR Consultant (EMDR Europe)
Konsultointi ja Koulutus MMD Oy, www.mmdoy.com