23.04.2019

Ole työn johtaja

Työ ei ole riittävän yksilöllistä - ei uskota, että ihminen tietää itse parhaiten. Katsomme liikaa taaksepäin palautekeskusteluissa. Olemme prosessien ja järjestelmien vankeja. Muun muassa nämä työelämän epäkohdat yhdistivät HENRY Fellow-ryhmän ja Millennial Boardin osallistujia tiistaina 2.4. järjestetyssä tilaisuudessa. Yksi keskusteluryhmistämme pohti, ketä varten työ onkaan, kenellä on valta määritellä työtä ja minkälaista olisi vallan hyvä työ?

Ideoinnin kimmokkeena toimi mikrolainoistaan tunnetun Nobel-voittaja Muhammad Yunuksen ajatus opiskelijoista: valmistuessaan heidän ei pitäisi kysyä missä on minun työpaikkani, vaan päättää mistä haluavat luoda työnsä. Sen sijaan, että voivottelemme työhön liittyviä ongelmia, meidän pitäisi määritellä työ uusiksi puhtaalta pöydältä. Samalla voimme luoda positiivisen vision työstä.

Meidän näkemyksemme mukaan jokainen voi itse olla työn johtaja. Sen sijaan, että pyrimme mukautumaan olemassa oleviin rakenteisiin, työpaikkoihin ja rooleihin, meidän tulisi paljon nykyistä voimakkaammin kirkastaa itsellemme se mitä työltä haluamme. Tunnistimme myös, että tämä suunta vaihtelee eri elämänvaiheissa. Henkilökohtaiset prioriteetit ja tarpeemme työtä kohtaan ovat muuttuvia elementtejä. Johtamalla työtä voimme luoda itsellemme sellaisen työelämän kuin haluamme.

Osana ideointiamme pohdimme, mitä tämä uusi työ tarkoittaa eri toimijoille. Yksilön näkökulmasta oman osaamisen, omien arvoketjujen ja lisäarvon ymmärtäminen nousee keskiöön. Jokaisen tulisi löytää oma heimonsa, jolla on jaettu iso idea, mikä innostaa ja motivoi. Esimiesten roolina on korostetusti tukea, mahdollistaa ja valmentaa työn johtajia menestymään parhaiten omalla polullaan. Yhteiskunnan osalta yksi konkreettinen haaste on nykyiset työelämän säännöt. Toisaalta uusi visio työstä on myös mahdollisuus luoda lisää työtä ja onnellisuutta sekä saada aktiivisia ihmisiä mukaan yhteisöjemme kehittämiseen.

Ensimmäinen konkreettinen askel kohti tätä visiota lähtee sinusta. Mieti, oletko jo nyt työsi johtaja? Entä työpaikkasi - annetaanko siellä vapautta, vastuuta ja luottamusta johtaa omaa työtä? Joustavuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on selkeä hyvinvoinnin ajuri. Erään tutkimuksen mukaan lontoolaisten Uber-kuljettajien hyvinvointi on korkeampi kuin Lontoon työntekijöillä keskimäärin, ja tämä selittyy vapaudella päättää omasta työstään.¹

Tämä visio on vajaan kahden tunnin keskustelujen lopputulos. Uskon kuitenkin, että loimme jotain arvokasta ja mielenkiintoista, minkä pohjalta pitkän linjan ammattilaisten ja milleniaalien välisiä keskusteluja työelämän kehittymisestä on hyvä jatkaa. Paremmista kysymyksistä ja paremmasta työelämästä hyödymme me kaikki.

Robert Torvelainen

Millennial Board -yhteisön jäsen
Public Policy Associate, Uber

¹Uber Happy? Work and Wellbeing in the “Gig Economy”, Berger, Frey, Levin, Danda, 2018 https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/201809_Frey_Berger_Uber