25.02.2019

YT-neuvottelussa paljastuu yhteistoiminnan tila

Tehdään pieni ajatusleikki: Yritys Oy Ab:ssa alkaa yt-neuvottelut. Yritys on päätynyt toimittamaan neuvotteluesityksen sähköpostitse henkilöstön edustajille. Ensimmäisessä neuvottelukokouksessa työnantajan edustajat ja henkilöstön edustajat tapaavat ylipäätään ensimmäistä kertaa kasvotusten. Minkälainen yt-neuvottelu on tulossa? Onko keskustelu avointa ja mahdollistaako se luottamuksellisen keskustelun?

Niin, eteen tulevat haastavat tilanteet paljastavat monella tavalla yrityksen yhteistoiminnan todellisen laadun ja yhteistyön tilan. Jos yhteistoimintaa ei ole aiemmin ollut, joudutaan yt-neuvotteluissa - muutenkin haastavissa olosuhteissa - rakentamaan yhteistoiminta ja vuorovaikutus kuin lennosta. On myös mahdollista, että taustalta on löytynyt jonkinlaista yhteistoimintaa, mutta sitä on leimannut jatkuva vastakkainasettelu ja erimielisyydet. Tämä asennemaailma, ja jopa riitely, tulevat väistämättä vahvasti esiin myös yt-neuvotteluissa. Kuinka hienoa olisikaan, jos yt-neuvottelut käynnistyisivät ilmapiirissä, missä yhteinen keskustelu ja toiminta on ollut säännöllistä ja yhteiseen tavoitteeseen tähtäävää!

Yhteistoiminta on kahden kauppa. Huono yhteistoiminta on harvoin ainoastaan yhden osapuolen syy, vaan taustalta löytyy monia muita asioita. Eräs leimaava piirre on myös eritasoiset lähtökohdat yt-neuvotteluun. Osaamistasoissa voi olla valtavia eroja, eikä ymmärrys itse prosessista välttämättä perustu tietoon, vaan omiin käsityksiin. Näitä opittuja tarinoita ja käsityksiä on vaikea enää muuttaa yt-neuvotteluissa. Luottamuksen syntymisen yksi tärkeimmistä edellytyksistä on: tieto.

Yhteistoiminta on vahvasti lailla säänneltyä toimintaa työpaikoilla. Kaiken sen lakisääteisen yhteistoiminnan toteuttamiseen on varattava aikaa ja resursseja. Kun aikaa ja resursseja kuluu yhteistoimintaan, miksei tätä aikaa käytettäisi aidon ja hyvän yhteistoiminnan hengessä? Miksi ei tavoiteltaisi jotain parempaa kuin vain minimin, lain, toteuttamista?

Vinkkejä parempaan yhteistoimintaan:

  •  Tee yhteistoiminnasta jatkuvaa
  •  Virallisia ja epävirallisia tapaamisia työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken on tärkeää olla säännöllisesti
  •  Jaa tietoa niin paljon kuin se on mahdollista, ennakoi muutoksia
  •  Lujita luottamusta puolin ja toisin
  •  Ole aktiivinen ja muista kommunikointi
  •  Unohda vastakkain asettelu
  •  Ja mikä tärkeintä: luokaa yhteinen tavoite ja maali yhteistoiminnalle

Henna-Riikka Huhta 

Senior Partner, OTM, Certified Progress Coach, HR Legal Services Oy