11.02.2019

Viisi sukupolvea yhtä aikaa töissä

Työn tekeminen ja työyhteisöt ovat tällä hetkellä murroksessa. Juuri nyt työelämässä on laaja kirjo eri-ikäisiä ja erilaisissa elämän vaiheissa olevia työntekijöitä, joiden työtavat, odotukset ja asenteet eroavat toisistaan. Eri ikäluokat arvostavat eri asioita ja tarvitsevat erilaisia vaihtoehtoja oman hyvinvointinsa tueksi. Ovatko työyhteisömme ja sen palvelut valmiita tähän?

Tutkimuksissa nousee esille, että vuosina 1945-60 syntyneet Baby boomersit arvostavat työssään yksityisyyttä ja omia työtiloja. Vuosina 1961-80 syntyneiden X-sukupolvien työskentelytavoissa taas nousevat esille yhteisölliset työskentelypaikat ja turvallisuus. Vuonna 2025 työvoimasta 75 % on vuonna 1981 tai sen jälkeen syntyneitä Y ja Z –sukupolvien edustajia, millenniaaleja. Millenniaalit ovat suurin sukupolvi historiamme aikana ja he ovat siirtyneet tai kohta siirtymässä työelämään. Tämä sukupolvi luo työpaikoille erilaista arvomaailmaa, joka näkyy heidän työtavoissaan, sitoutumisessa ja motivaatioissa. Heillä korostuvat kohtuullinen kuluttaminen, ympäristötietoisuus ja aineettomat arvot. Millenniaaleille terveys ja hyvinvointi ovat jokapäiväistä sitoutumista eikä vain yksittäisiä tekoja. Työympäristön yhteisöllisyys sekä työskentelyn joustavuus ovat heille tärkeitä tekijöitä työssä viihtymiseen.

Nämä erilaiset tarpeet luovat haasteita niin työympäristöille kuin myös niissä tuotettaville palveluille, kuten päivittäiselle ruokailulle. Toinen haluaa tulla töihin aamutreenien jälkeen, nauttia proteiinipirtelön ja työskennellä yhteisöllisessä tilassa läppäri sylissä säkkituolissa istuen. Lounaalle kerätään kaveriporukka ja vaihdetaan kuulumiset. Iltapäivän lähestyessä halutaan terveellinen välipala ja erikoiskahvia, jotta illan työpuhelussa pysyy virkeänä. Toinen taas tulee töihin säntillisesti seitsemältä ja juo kupin kahvia oman työpöytänsä ääressä. Hänelle tuttuus ja rutiinit ovat tärkeitä; lounas syödään viimeistään klo 11 ja kahvitauko on klo 14. Ruokailu onkin kaikille tärkeä osa työpäivää, mutta sen sosiaalisen kehyksen merkitys vaihtelee työyhteisöjen, yksilöiden ja eri sukupolvien välillä.

Miltä sitten näyttävät tulevaisuuden ruokapalvelut ja kuka niistä päättää? Yhä enenevässä määrin ruokailuun liittyvät palvelut ovat myös tärkeä osa työntekijäkokemusta. Useat tutkimukset osoittavat, että henkilöstö joka syö päivittäisen lounaan työpaikallaan säästää aikaa ja pitää energiatasot yllä työpäivän aikana. Säännöllisesti ruokailevat työntekijät kokevat olevansa tuottavampia ja tyytyväisempiä. Lounasetu koetaan nykypäivänä entistä arvokkaampana, mutta riittävä annoskoko ja maistuva ruoka eivät enää riitä. Tällä hetkellä ruokailu ei ole vain energiantarpeen tyydyttämistä, vaan sen halutaan olevan makukokemus, sosiaalinen tilanne, virkistyshetki työpäivän lomassa tai hetki rauhoittumiselle.

Olen käynyt useita mielenkiintoisia keskusteluja erilaisissa työyhteisöissä. Puheissa nousevat esille yksilöllisyys, valinnanvapaus ja yhteinen tekeminen. Terveellisyys, viihtyisyys, asiakkaan mukaiset palvelut sekä yhteisölliset ja eri tarpeiden mukaan joustavat tilat ovat myös ruokapöytäkeskustelujen keskiössä. Ajatuksia herättävää vuoropuhelua on käyty Kyläyhteisö-ajattelusta, jossa tilat mahdollistavat ihmisten vaivattoman vuorovaikutuksen ja yhdistävät esimerkiksi nuoruuden innokkuuden ja kokemuksen tuoman viisauden yli organisaatiorajojen. Myös eri palveluntuottajien yhteistyöllä voidaan luoda henkilöstölle positiivisia kokemuksia ja oikeastaan vain taivas on rajana innovoinnissa. Miltäpä kuulostaisi esimerkiksi työporukan Bootcamp club, jossa yhdistetään koulutuspäivä, ryhmäliikunta ja terveellinen lounashetki?

Liian isoja yhteenvetoja ei voida tehdä pelkästään eri sukupolvien erojen pohjalta. Meistä jokainen on yksilö ja elää elämäänsä omien lähtökohtiensa ja arvojensa perusteella. Erilaiset tarpeet huomioivat työtavat ja -tilat sekä työskentelyä tukevat palvelut parantavat kaikkien hyvinvointia ja työn tuottavuutta. Nautitaan siis jokaisen yksilön mukanaan tuomista vahvuuksista ja luodaan hyvä työyhteisö kaikki sukupolvet huomioiden.

Blogin lähteinä on käytetty: European eating at work ja Food in the Workplace -tutkimuksia

Maarit Virkkala

Maarit Virkkala toimii Compass Group Finlandin myynti- ja asiakkuusjohtajana. Maarit on toteuttanut työssään useita kehittämisprojekteja, joiden taustalla on käytetty tutkittua tietoa erilaisista asiakastarpeista ja työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tule kuulemaan lisää aiheesta HENRYn aamutilaisuuteen Viisi sukupolvea töissä yhtä aikaa +WEBINAARI 7.3.2019 klo 9:00-10:00. Ilmoittaudu mukaan täältä.