03.12.2018

Lupa Oppia: Työ, ansainta ja lupa oppia

”Ihmisen tekemän työn pääasiallinen tarkoitus on turvata oma sekä läheisten hyvinvointi ja edistää itselle merkityksellisiä asioita”. (Suomen 100 uutta mahdollisuutta 2018 – 2037, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018)

Olen itse elänyt jo pitkään palkkatyön, yrittäjyyden ja vapaa-aikana intohimosta tehtävän työn hämärillä rajamailla. Perinteinen työnkäsite on jo omassa mielessäni täysin romuttunut. Olen pitkään hakenut työn käsitteelle uutta määritelmää siinä onnistumatta. Työajan ja vapaa-ajan erottamisen olen kokenut mahdottomaksi jo yli 10 vuotta.

Pohjoismaissa ja muualla ”kehittyneissä talouksissa” työ on julkisessa keskustelussa pääosin jakautunut erikoistuneeksi palkkatyöksi ja erikoistumattomaksi kotitaloustyöksi. Perinteisestä ansiotyöstä tai yrittäjyydestä on tullut niin hallitsevaa, että jopa työn käsite on muuttunut. Omaan tarpeeseen tai intohimoon liittyvää työtä harva saa tai voi kutsua työksi. Sille on löydetty toinen termi: vapaa-aika.

Palkkatyön, yrittäjyyden ja intohimosta tehdyn työn raja-aidat kaatuvat ryskyen. Nyt olisikin korkea aika laajentaa työhön liittyvää yhteiskunnallista keskustelua laajemmaksi kuin perinteiseen palkkatyöhön liittyvät keskustelut. Alla muutama perustelu.

#Alustatalous kiihdyttää muutosta

Alustatalouden moottorista löytyy tekoälyn turboruuvi. Lisää voimaa ja vääntöä alustatalouden moottoriin tuovat automatisaatio ja robotisaatio. Muutos on yhtä merkittävä kuin hevosista siirtyminen autoihin. Oikein toteutettuna tuottavuuserot ja erikoistuminen voivat alustatalouden avulla vähentyä, koska alustatalous helpottaa lyhyitä ja satunnaisia työsuhteita, mahdollistaa joukkoistamisen ja jopa vastikkeettoman talkootyön.

#lupaoppia on uusi kilpailuetu

Tulevaisuudessa henkilökohtainen osaaminen on yhä helpommin vaihdettavaa valuuttaa. Kyvystä ja luvasta oppia tulee uusi kilpailuetu, kun yksittäiset asiantuntijat voivat yhä vapaammin valita toimintaa organisoivassa sisäisessä tai ulkoisessa alustassa omat työtehtävänsä tai ilmoittaa työskentelyhalukkuutensa ja vapaat resurssinsa. Alusta huolehtii työn läpinäkyvyydestä eli seurannasta, laadun tarkkailusta ja laskutuksesta sekä prosessin määrämuotoisuudesta. Kymmenykset maksetaan niille, jotka tuottavat tässä prosessissa lisäarvoa.

Tulevaisuudessa teen tuotekehitystä eli opiskelen uutta ja toteutan todennäköisesti yhä lyhyempiä ja moninaisempia toimeksiantoja sekä tehtäviä. Teen myös yhä enemmän talkootyötä, josta lapset ja/tai vanhukset hyötyvät ja sparraan ilman korvausta uutta startup-yrittäjää. Minkä ruksin silloin raksin aktiivimallin lomakkeeseen?

Petri ”Paavo” Väyrynen
Kirjoittaja on sarjayrittäjä, joka innostuu uuden oppimisesta ja opettamisesta. Kotona, töissä ja vapaa-ajalla.