26.11.2018

Johtajasopimukset -työsuhteen elinkaari

Työelämä on murroksessa. Ihmisten osaaminen ja sen johtaminen on hyvin keskeisessä roolissa yritysten tulevaisuuden menestystekijänä. Tällä saralla on paljon tehtävissä ja pienetkin teot vievät kohti pysyvää muutosta ja tavoitetta, jossa oikeat ihmiset olisivat aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se on molempien tasavertainen etu; niin yritysten kuin työntekijöidenkin.

Lähdetään liikkeelle tärkeistä ja vaikuttavista työelämän ja työurien uudistajista, eli johtajista. Ja miten niin tärkeästä? Ensinnäkin se, että johtajat kehittävät aktiivisesti oman työuransa johtamisen taitoja ja panostavat kehittymiseensä johtajina, on ensisijaisen tärkeää, jotta he ovat esimerkkeinä muulle organisaatiolle oman proaktiivisen ja oma-aloitteisen osaamisen johtamisen osalta. Toiseksi se, että johtajia myös vaihdetaan yrityksissä usein ja johtajan profiilin soveltuvuuteen kuhunkin tilanteeseen kiinnitetään jo erityistä huomiota. Kauppakamarin maaliskuussa 2018 julkaisemassa selvityksessä pörssiyhtiön johtoryhmän jäsenen keskimääräinen työsuhteen pituus oli 3,7 vuotta ja toimitusjohtajan 5,1 vuotta. Mitä meidän tulee ottaa huomioon heidän työsopimuksia laatiessa?

Kun solmimme työsopimuksen, solmimme joko määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Vaikka kumpikin määritelmä viittaa sopimukseen, joka on tietyn ajan voimassa oleva, suhtaudumme kuitenkin "toistaiseksi voimassa olevaan" sopimukseen vakituisena ja päättymättömänä sopimuksena. Jokaisessa sopimuksessa tulee kuitenkin huomioida sen elinkaari; alku, keskivaihe ja päättyminen. Miksi näin ei tehdä myös työsopimusta laadittaessa?

Työsuhteen luonnollisen elinkaaren eri vaiheet voidaan huomioida tarjoamalla osana johtajasopimusta omaa ammatillista kasvua ja työelämän jatkumoa tukevaa palvelua työsuhteen eri vaiheisiin, jolloin oikeat ihmiset olisivat oikeilla paikoilla oikeaan aikaan luontevammin ja sujuvammin. Edelläkävijäyrityksissä on jo johtajasopimuksissa otettu huomioon johtajan tukeminen työsuhteen koko elinkaaren aikana. Siihen voi olla coachingin lisäksi eri vaihtoehtoja tilanteen ja henkilön tarpeen mukaan.
Työsuhteen elinkaarimalli tukee niin henkilön kuin yrityksenkin menestymistä sekä rakentaa vastuullista työnantajamielikuvaa.

Päivi Erkkilä