04.09.2017

Esimies, johda omana itsenäsi

Eikö olisikin helppoa, jos työyhteisö olisi kuin laite, jonka korjaaja voi kunnostaa ja sitten esimies voisi jatkaa työtään vanhaan malliin korjatun työkalunsa kanssa? Ajatus ihmisyhteisöstä koneena, jota esimies ohjaa ja jota huolletaan määräajoin on houkutteleva.

Esimies on osa sitä sosiaalista järjestelmää, jonka hänen johtamansa työyhteisön jäsenet muodostavat. Tämä tarkoittaa, että esimiehen ja työyhteisön toiminta ovat kanssakäymisen myötä sidoksissa toisiinsa. Muutokset johtamisessa vaikuttavat työyhteisön toimintaan ja päinvastoin. Järjestelmille ominainen pyrkimys säilyttää tasapaino aiheuttaa sen, että työyhteisö pyrkii sabotoimaan uudenlaista johtamistapaa. Niin voi käydä myös toisinpäin: vanha johtamistapa pyrkii sabotoimaan työyhteisön uudistumista. Työyhteisön toimintatapojen muutosta ei siis voi ulkoistaa ulkopuoliselle "korjaajalle", jotta esimies voi sitten jatkaa johtamista vanhaan malliin. Myös esimiehen johtamistavan on muututtava, jos pysyvää muutosta halutaan saada aikaan..

Vanhalla johtamistavalla en tarkoita teollisen ajan hierarkista johtamista tai muita muodista pois pudonneita johtamismalleja, vaan sitä johtamistapaa, jolla esimies on johtanut työyhteisönsä huonoon kuntoon. Ajatellaan vaikkapa esimiestä, joka ei puutu työn häiriöihin, kuten heikkoon työsuoritukseen tai muita häiritsevään käyttäytymiseen. Vaikka tällaiselle esimiehelle annettaisiin peräkkäin kymmenen hyvin toimivaa työyhteisöä, niin jokaisen työyhteisön toimivuus alkaisi heikentyä esimiehen puuttumattomuuden takia. Hyvin toimivan työyhteisön salaisuus ei ole ongelmattomuus, vaan se, miten ongelmat ratkaistaan. Esimiehellä on tässä ongelmanratkaisussa keskeinen rooli. Esimies, joka ulkoistaa vastuunsa työyhteisön toimivuudesta johdettaville tai ulkopuolisille on luopunut johtajuudestaan.

Riittävän jämäkkä esimies voi puolestaan parantaa heikosti toimivan työyhteisön toimivuutta. Työyhteisö selviää heikosti toimivasta tilanteesta samalla tavoin kuin työyhteisö on siihen joutunut - johtamalla. Avainhenkilö ei ole ulkopuolinen "korjaaja", vaan esimies. Ratkaisu toimivaan työyhteisöön löytyy työyhteisön sisältä, esimiehestä itsestään.

Vanhan johtamistavan muuttaminen on vaikeaa, koska se on vakiintunut osaksi työyhteisön sosiaalisen järjestelmän rutiinia. Vanha heikosti toimiva johtamistapa on omalla tavalla turvallinen. Se ei yllätä ketään. Se ei myöskään vaadi muutosta keneltäkään, joten kaikki pääsevät helpommalla. Työntekijät voivat myös siirtää mielessään vastuun työyhteisön toimimattomuudesta esimiehelle, jolloin heidän itsensä ei tarvitse ottaa vastuuta omista virheistään. Työntekijät voivat siis salaisesti toivoa, ettei johtaminen muuttuisi, koska se voisi tarkoittaa, että silloin myös heidän täytyy muuttua.

Esimies voi uudistaa omaa johtamistapaansa pyrkimällä johtamaan enemmän omana itsenään. Tämä omana itsenä johtaminen tarkoittaa jatkuvaa kasvua, kehittymistä ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. Kyse on oman ammatillisen identiteetin tietoisesta vahvistamisesta vastaamaan uusiin olosuhteisiin työssä. Esimies voi käynnistää ammatillisen identiteettinsä vahvistamisen vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: millainen esimies olen nyt? Millainen esimies voisin olla? Millainen esimies haluan olla? Ihmisenä ja esimiehenä kasvu voi kuitenkin olla vaikeammin käsiteltävä asia kuin itsen ulkopuolella olevasta strategiasta ja taloudesta tai prosesseista puhuminen.

Ulkopuolisen "työyhteisömekaanikon" paikalle kutsuminen on siis ajan ja resurssien hukkaa tai korkeintaan pelkkää väliaikaista oireiden lievittämistä, ellei samalla vahvisteta johtamista ja paneuduta työyhteisön toimimattomuuden juurisyihin. Kovin usein ongelmat kiteytyvät esimiehen ja johdettavien väliseen suhteeseen tai ongelmien maton alle lakaisuun. Esimiehen tulee tässä yhtälössä olla se aktiivinen osapuoli, joka ottaa ensimmäisenä vastuun muutoksesta. Kyse ole kaveruudesta, vaan johtajuuden haltuunotosta asiakkaiden, työyhteisön ja omistajien hyväksi. Työyhteisön toimivuuden parantamisen avainhenkilö on tavallinen, omana itsenä johtava esimies.

Petri Ruotsalainen

Petri Ruotsalainen on keskinkertainen yrittäjä ja toimitusjohtaja. Hän valmentaa esimiehiä johtamaan rennommin ja rohkeammin. Voit tutustua palveluihin osoitteessa www.nonlinear.fi.