07.08.2017

Lääkäri avoimuudesta

Hämmästyitkö kun lääkäri kirjoittaa avoimuudesta? Yleensähän lääkärit pitävät tiukasti kiinni vaitiolovelvollisuudestaan!

Vaitiolovelvollisuus on lääkäreille pyhä asia ja siitä pitääkin pitää kiinni. Se koskee potilas-lääkärisuhteen tietoja, joista voi kertoa esimerkiksi lähiesimiehelle ja johdolle ainoastaan potilaan suostumuksella. Työterveyslääkärillä ja koko työterveyshuoltotiimillä on kuitenkin paljon muutakin tietoa työelämästä, työolosuhteista ja henkilöstöstä. Niistä voisi, ja mielestäni pitäisi avoimesti tiedottaa: ei ainostaan johdolle vaan koko henkilökunnalle työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kannattavuuden kehittämiseksi.

Runsaan 30-vuotisen työterveyslääkäriurani jälkeen olen nyt seitsemän vuotta keskittynyt pelkästään työhyvinvoinnin kehittämiseen. Avoimuus ja läpinäkyvyys toimivat johtotähtinä sekä käyttämissäni kyselyissä että workshopeissa. Suomessa hyvin toimiva työterveyshuoltomme keskittyy yksilön tukemiseen ja HR koko organisaation kehittämiseen. Työntekijän työhyvinvoinnin ja työn sujuvuuden kannalta tärkeintä on kuitenkin tiimin päivittäinen toiminta. Tiimitasolle on mielestäni syytä panostaa entistä eneemmän tulevaisuudessa. Ovathan lähimmät työkaverit ja lähiesimies ratkaisevan tärkeitä työhyvinvoinnin kannalta.

Innnovaatioden peräänkuuluttaminen ei tuota tulosta ilman tekoja. Kokemuksemme mukaan tiimit itse pystyvät toteuttamaan parannuksia työn sujuvoittamiseksi, kun heille annetaan siihen mahdollisuus. Avoin ja strukturoitu työpajatyöskentely, johon koko tiimi lähiesimies mukaanlukien osallistuu, on tehokasta ja edistää samalla avoimuutta ja luottamusta työyhteisössä. Tiimien työpajatoiminnan kautta innovaatiot lisääntyvät koko organisaatiossa. Tiimistä lähtöisin bottom-up työpaja on hyvä tapa kehittää koko organisaation innovatiivistä ilmapiiriä.

Hyvänä esimerkkinä uudenlaisesta avoimuudesta on Kemiönsaaren kunnan KivaQ-työhyvinvointikysely 2016 ja 2017. Kunta päätti, viitaten kunnan strategiassa mainittuun entistä suurempaan avoimuuteen, että vuoden 2016 työhyvinvointikysely toteutetaan poikkeuksellisesti ja kokeilumielessä niin, ettei ainostaan HR vaan jokainen kunnan työntekijä voi itse katsoa kyselyn tuloksia ja tehdä ristiintaulukointeja. Tähän KivaQ-kyselyn käyttäjäystävällinen analyysimoduli antaa hyvät mahdollisuudet (www.kivaq.fi). Käytännössä tämä toteutettiin niin, että HR lähetti jokaiselle työntekijälle kyselykoodin ja salasanan. Henkilökohtaisuuksiin menevien keskustelujen välttämiseksi näihin avoimiin kyselyihin ei otettu kysymyksiä, joissa olisi ollut vapaa tekstikenttä. Henkilöstö jaettiin sektoreittain niin, että missään ryhmässä ei ollut vain yhtä lähiesimiestä.

Vuoden 2017 kyselyssä 27,6% ilmoitti että oli vuonna 2016 käyttänyt mahdollisuutta itse analysoida kyselyä. Vastaajista 69,2% piti avointa kyselyä hyvänä tai erittäin hyvänä. Ainoastaan 1,5% piti avoimuutta huonona tai erittäin huonona. 29,3% ei halunnut ottaa kantaa avoimuuteen. Vastausprosentti oli 2017 noussut kymmenen prosenttiyksikköä ja oli 58,4. Mielenkiinnolla odotamme vuoden 2018 vastausprosenttia. Nousuvaraa on vielä reippaasti. Johtuiko vuoden 2016 melko matala vastausprosentti 48,4 kyselyn avoimuudesta ja johtuiko vuoden 2017 selvästi korkeampi vastausprosentti hyväksi koetusta avoimuudesta? Vai nousiko vastausprosentti avoimuudesta huolimatta? Mielenkiintoa kyselyä kohtaan nostetaan julkaisemalla kunnan intranetissä parin viikon välein yksi kyselyn osatulos kerrallaan. Uskomme työntekijöiden lukevan näitä lyhyitä, muutaman rivin tietoiskuja. Pitkät, monen sivun raportit jäävät useimmilta lukematta.

KivaQn visio on, että tulevaisuudessa lähiesimies ottaa suuremman vastuun tiiminsä työhyvinvoinnin kehittämisestä.Voisiko jopa olla niin, että tiimi itse päättää kyselystä ja aikataulusta ja toteuttaa kyselyt itsenäisesti? Tällainen yhden tiimin oma-aloitteinen kysely voisi hyvin toimia HRn koko organisaation kyselyn täydentävänä kyselynä.

Oletko sinä koskaan miettinyt, mikä on työhyvinvointikyselynne tärkein tavoite? Voisiko se olla a) jokainen työntekijä huomaa työhyvinvoinnin merkityksen ja b) jokainen motivoituu kehittämään työhyvinvointia? Mikäli nämä tavoitteet saavutetaan lisäämällä avoimuutta niin olen melko varma, että työhyvinvointi, tuottavuus ja kannattavuus kehittyvät positiivisesti. Kannaattaako teidän kokeilla avoimuuden lisäämistä seuraavassa työhyvinvointikyselyssänne?

Ove Näsman
Työterveyshuollon erikoislääkäri
KivaQ Oy Ab

PS Yhteistyössä Henry ry:n kanssa järjestämme seuraavan KivaQ-koulutuspäivän 9.11.2017. Ilmoittaudu mukaan tästä!