26.04.2017

HR:n loistava tulevaisuus

Koska teillä oli viimeksi organisaatiouudistus? Se sellainen, jossa piirretään laatikoita ja jaetaan vastuita. Tehdään siis suunnittelua ja muodostetaan perusrakennetta, jotta päästään toteuttamaan haluttua tulevaisuutta. Huono suunnittelu ja organisointi kun voivat estää halutun tulevaisuuden toteuttamisen.

Näitä klassisen organisaatioteorian oppeja käytetään vielä hyvin yleisesti johtamisessa. Tämä heijastuu myös HR:n rooliin. Taylorin, Fayolin ja Weberin oppeja seuratessa HR:n rooli rajoittuu organisaation sääntöjen kirjoittamiseen ja sääntöjen noudattamisen varmistamiseen.

Laitteisto ja ohjelmisto

Nykyisille postmoderneille johtamisopeille tyypillistä on kriittisyys ja kyseenalaistaminen. Organisaatiot ja niiden todellisuus ei tule annettuna, vaan ne rakentuvat kaikkien toimijoiden yhteistyönä. Oleellista johtamisen näkökulmasta on kaikkien osapuolten sitoutuminen yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Tulevaisuuden tutkijat Robert H. Waterman ja Tom Peters ovat kiteyttäneet keskeiset johtamis- ja kehittämishaasteet 7S-mallin muotoon.

S1, Structure (rakenne)
S2, Strategy (strategia)
S3, Skills (taidot)
S4, Systems (systeemit)
S5, Staff (henkilöstö)
S6, Style (tyyli)
S7, Shared values (arvot)

Waterman ja Peters jakavat organisaation myös laitteistoon ja ohjelmistoon.

Laitteiston muodostavat rakenne ja strategia. Tämän päälle asennetaan ohjelmisto, joka muodostuu taidoista, systeemeistä, henkilöstöstä, tyylistä ja arvoista. Modernista HR:stä tuleekin siis koodaava ohjelmistosuunnittelija ja palvelumuotoilija, joka ymmärtää niin laitteistoja kuin ohjelmistoja.

Uusi uljas maailma

HR:lle on siis avautumassa uusi uljas maailma. Jos aikaisemmin päätehtävänä oli valvoa sovittujen sääntöjen noudattamista, nyt päätehtäväksi on nousemassa uusien tapojen löytäminen sääntöjen rikkomiseksi. HR:n rooliin siis kuuluu hakea uusia keinoja ja oppeja joille autetaan organisaatiota ja työntekijöitä palvelemaan asiakkaitaan entistäkin paremmin. Tämä edellyttää myös HR:n oman roolin rajua ja nopeaa muutosta.  Oppia on osattava hakea myös oman organisaation ulkopuolelta.

World Federation of Personnel Management Associatios tutkimuksen ”Global HR Challenges: Yesterday, Today and Tomorrow” mukaan HR:n kolme suurinta haastetta tulevat olemaan seuraavan kolmen vuoden aikana

1. Muutoksen johtaminen
2. Johtamisen kehittäminen
3. Organisaation tehokkuus

Näiden haasteiden taklaamisen tarvitaan runsaasti uutta oppia ja uusien toimintamallien, tietojen ja taitojen opettelua. HR:llä on siis edessään loistava tulevaisuus.

--Paavo
Petri Väyrynen

Kirjoittaja on sarjayrittäjä, joka innostuu uuden oppimisesta ja opettamisesta. Kotona, töissä ja vapaa-ajalla