13.01.2017

Resilienssin hyödyntäminen työelämän muutoksissa - työkalut ja tulokset käyttöösi

Oletko pohtinut mitä resilienssillä tarkoitetaan ja miksi siitä puhutaan kun työelämä on murroksessa, jälleen kerran. Niin minäkin, ja innostan kaikkia HR ja HRD työtä tekeviä perehtymään asiaan. Saat käyttöösi toimivia työkaluja joilla ratkaiset työyhteisöjen ongelmia tuloksia tuoden.

Miten yksilöt ja työyhteisöt säilyttävät toimintakykynsä haastavissa tilanteissa? Miten toipua vastoinkäymisistä ja säilyttää usko omiin vahvuuksiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin? Toiset luontaisesti kurottavat kohti aurinkoa ja valoa. Näitä selviytymistaitoja voi kuitenkin myös harjoitella ja siten vahvistaa, sekä yksilötasolla että organisaation rakenteita ja toimintatapoja kehittämällä.

Henkilökohtaiset resilienssitaidot 

Henkilökohtaiset resilienssitaidot tarkoittavat taitoja joilla arvioit kestävyyttäsi, palautumista ja stressihermoston sietoikkunaa eri tilanteissa. Nämä taidot auttavat palautumisessa ja tasaisen toimintakyvyn varmistamisessa, jotka ovat avainasemassa muutoksissa ja hyvän suorituksen/tuloksen saavuttamisessa. Resilienssitaidoissa on apuna mm. mindfulness eli terve kehotietoisuus. Lisäksi on paljon muita keinoja hallita mielen ja kehon tasapainoa. Erityisesti esimiestyössä ja asiakaspalvelussa nämä tunnetaidot ovat johtamisen ja tuloksen teon välineitä. Tunnelukkoja on mahdollista avata ja siten parantaa suoritusta.

Työyhteisön/Organisaation resilienssi 

Resilienssiä vahvistavan työyhteisön kehittämisen OD:n (Organization Development) avulla voidaan laatia suunnitelma, arvioida tarpeet tai ryhtyä fokusoidusti strategian ja tavoitteiden mukaiseen muutosprosessien ohjaamiseen. 

OD:n avulla löydetään uusia ratkaisuja eikä vain takerruta muutosvastarintaan ja toisteta vanhoja rutiineja. Olennaista on kyky nähdä selvemmin ne asiat joihin voi vaikuttaa ja taito myös löytää uusia ratkaisuja. Tämä vapauttaa energiaa ja innostusta uuden luomiseen ja muutokseen. Resilienssiin liittyvät myös sitkeys ja joustavuus, halu jakaa kokemuksia ja saada aikaan asioita yhdessä. Siten työyhteisö vahvistuu ja osaamisen jakaminen mahdollistuu.

Työyhteisöt voivat olla luonnostaan joustavia ja niissä voi olla resilienssiä jo valmiina. Työyhteisön hyvä toimivuus on kilpailuetu, jonka arvo jää usein huomaamatta kun tiimityö sujuu hyvin. Kun näin ei ole, vaikeudet haastavat muutokseen ja siinä voidaan tarvita myös konsultoinnin syvällisempää arviointia ja työkaluja. Näistä voit lukea lisää Työn Tuulesta 2/2013. 

Esimiehen resilienssi 

Resilienssiin liittyviä ominaisuuksia voi tietoisesti siis kehittää. Työyhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi esimies on usein avainasemassa. Siksi onkin erityisen tärkeää, että esimies pyrkii vahvistamaan omaa resilienssiään. Tähän on olemassa työkaluja, mm. sisäisen motivaation ja energian löytäminen vaikeiden johtamistilanteiden jälkeen purkamalla tunnelukkoja. 

Esimies voi joutua pohtimaan, miten hoitaa arjessa keskustelut vaikeissa organisaation muutostilanteissa. Miten esimiehenä huolehdin sekä poislähtijöiden ja erityisesti jäljelle jäävien tunnetarpeista? Kuinka motivoin jäljellä jääviä, miten selviytyä ja innostua uudesta organisaatiosta? Miten huolehtia työmotivaatiosta jatkossa? Kuinka purkaa hiertämään jääneet kokemukset, jotta työilmapiiri saadaan rakentumaan uudelleen? Miten autan itseäni ja alaisiani päästämään irti menneestä? Erilaiset harjoitteet ja sopimukset auttavat eteenpäin.

Resilienssin vastakohtana voi olla energian ja innostuksen puute, menneisyyteen takertuminen, henkilökonfliktit ja huono ilmapiiri sekä työmotivaation vähäisyys. Olennaista on, miten saadaan aikaan uusi positiivinen alku kun muutosvaihe on rauhoittunut.

Lisää pohdintaa ja tietoa tämän blogin aiheesta voit saada osallistumalla HENRYn webinaariin tai aamukahvitilaisuuteen 15.3.2017. Lue lisää tilaisuudesta ja ilmoittaudu mukaan

Lisää tietoa myös www.mmdoy.com sivuilla ja Työn Tuulessa 2/2013 Merja Munnukka-Dahlqvist: Henkilöstöammattilainen työyhteisön kehittäjänä-tiedostamaton ja systeeminen näkökulma työskentelysuhteen luomisessa.

Merja on työyhteisön kehittäjä, jolla on kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja esimiesten tukemisesta muutoksissa usean vuosikymmenen aikana. Lisäksi Merja toimii psykoterapeuttina ja käyttää kriisi- ja traumapsykoterapeuttisia työkaluja, jotka auttavat resilienssin vahvistamisessa.