24.01.2017

Pieni vinkki ikäjohtamisesta

Isot organisaatiot nostetaan usein muiden esikuviksi eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Tämä on luonnollista, koska isoilla organisaatioilla on useimmiten enemmän resursseja konseptoida ja pilotoida. Ja viedä parhaita käytäntöjä systemaattisesti arkeen. Yleensä heiltä löytyy myös työn tueksi kansainvälistä asiantuntijaverkostoa ja kouluttautumista. ”Mitä suuret edellä, sitä pienet perässä” -logiikassa on monessa mielessä järkeä. HR vaatii mittakaavaa, muuten ei ole edes varaa kunnon tiimiin.

Tuoreen tutkimuksen valossa pienet organisaatiot ovat kuitenkin ikäjohtamisessa isoja organisaatioita selvästi taitavampia (Strateginen hyvinvointi SH/2016, Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen). Tämä koskee sekä yksityisiä yrityksiä että julkisia työyhteisöjä. Toki isot ovat tässäkin politiikkatasolla, hallinnossa ja työkalumielessä edistyksellisiä.  

Ero pienten hyväksi näyttää syntyvän siitä, että heillä on kykyä toimia niin, että henkilö kokee itsensä huomioiduksi ihmisenä – ei pelkästään humaaniresurssina. Ikäsyrjintää ehkäistään tehokkaammin. Asiat otetaan puheeksi ja härkää tartutaan sarvista. Jossain määrin voisi tulkita niinkin, että pakko on paras muusa. Yksittäisen osaajan painoarvo on pienessä organisaatiossa suurempi, joten pomon ja työyhteisön kannattaa miettiä kokemustiedon siirtämistä eri-ikäisten ammattilasten välillä huolellisesti.

Ikäjohtaminen ei ole esimiestyössä saareke, joten ehkä tämä johtopäätös on yleistettävissä. Olisiko yleisemminkin syytä kääntää katsetta pienempiin toimijoihin esikuvia etsittäessä? Minusta kyllä. Olemme niin monen murroksen keskellä tai partaalla, että pieni, rohkea ja ketterä on suuremmalla todennäköisyydellä jo tekemässä sellaista, josta isoissa organisaatioissa mietitään vasta pilottia.  

Yksi esimerkki on Eteran Työkykypalkinnon 2016 voittaja Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oulusta. Kahdenkymmenen henkilön organisaatio palkkasi päätoimisen valmentajan johtajan sijaan. Rohkea investointi henkilöstötuottavuuteen vakuutti työmarkkinakonkari Lasse Laatusenkin antamaan ykkössijan varsin tiukassa Työkykypalkintokilpailussa. Tämä pienenä vinkkinä isoillekin.