16.08.2021

Onko organisaationne inhimillisesti tehokas?

Inhimillistä tehokkuutta ei organisaatioissa saada aikaan ruuvia kiristämällä, vaan organisaatioiden toimintaa järkeistämällä, ihmisten inhimilliset tarpeet huomioimalla ja uudenlaisia toimivia käytänteitä luomalla. Miten on, onko teidän organisaationne toiminta inhimillisesti tehokasta pandemia-ajan keskellä?

Pandemia-aika on laittanut työelämän uudenlaisten haasteiden eteen. Rajoitustoimet, muutokset liiketoiminnassa ja monenlaiset hybridityön mallit ovat omanlaisensa koetinkivi jokaiselle organisaatiolle ja koko työelämälle yhteisesti.

Epävarmuus työelämässä on lisääntynyt ja näkymät tulevaan ovat utuisemmat kuin aiemmin. Vanhat toimintatavat ovat uudenlaisten tilanteiden edessä joutaneet romukoppaan ja on pitänyt etsiä uusia keinoja vastata muuttuneisiin ihmisten ja liiketoiminnan tarpeisiin.

Toisaalta samaan aikaan ihmisten perustarpeet eivät ole muuttuneet mihinkään – ja bisneksenkin peruslainalaisuudet pätevät edelleen. Muutostilanteiden keskellä toimivat ratkaisut harvoin löytyvät ääripäistä ja kovin mustavalkoisia totuuksia ”oikeista tavoista toimia” on vaikea löytää. Mutta millä keinoin organisaatio voisi itse varmistaa, että uudenlaisen tilanteen keskellä se toimii järkevästi ja optimaalisella tavalla – niin liiketoiminnan kuin ihmistenkin tarpeiden näkökulmasta?

Panostakaa inhimilliseen tehokkuuteen!

Erilaisten muutosten ja epävarmuuksien keskellä, ja erityisesti silloin, on tärkeää, että organisaatio ja sen ihmiset pysyvät toimintakykyisinä ja tehokkaina: liiketoiminnan rattaiden tulee pysyä liikkeessä, mutta samaan aikaan inhimillisten asioiden huomioimisesta on tullut entistä tärkeämpää. Toiminnan tehokkuus ei varmasti parane, jos inhimillisyys ja ihmisten tarpeet sivuutetaan.

Terveystalon organisaatiopsykologian tiimissä olemme jo vuosien ajan puhuneet inhimillisen tehokkuuden käsitteestä – siis tavasta, jolla yhdistää ja integroida sekä organisaatioiden operatiivista tehokkuutta että ihmisten hyvinvointia pitkäjänteisesti niin, että organisaatio on tuottava ja toimintakykyinen. Operatiivisessa tehokkuudessa on pohjimmiltaan kyse siitä, että tavoitteet, vastuut ja rakenteet ovat selkeitä. Inhimillinen tehokkuus puolestaan tarkoittaa sitä, että ihmisten psykologiset tarpeet kuten yhteisöllisyys, luottamus, motivoituminen, tunteet sekä merkityksellisyyden kokemus otetaan huomioon.

Inhimillisen tehokkuuden mallin pohjalta olemme saaneet auttaa kymmeniä organisaatioita erilaisissa haasteissa ja toisaalta oman toimintansa kehittämisessä kohti inhimillisesti tehokkaampaa ja toimintakykyisempää organisaatiota: Organisaatiota, jossa tehokkuutta ja tulosta ei raavita irti ihmisten selkänahasta, vaan se tehdään kestävällä tavalla toimintaa järkeistämällä ja inhimilliseen tehokkuuteen panostamalla.Haasteet ja kysymyksenasettelut kulloisellakin organisaatiolla ovat eri tilanteissa olleet moninaisia, mutta inhimillisen tehokkuuden teemojen käsittelyn kautta olemme päässeet purkamaan monenlaisia pulmia johtoryhmien, HR-päättäjien ja esihenkilöiden parissa.

CASE ”Miten organisaatiostamme voisi luoda inhimillisesti tehokkaan ja toimivan joustavan hybridityön mallin?”

Kyseinen kysymys toimi yhteistyötämme ohjaavana kysymyksenä, kun pandemia-aikana yhdessä asiakkaamme Swecon kanssa lähdimme työstämään heille toimivaa joustavan hybridityön mallia ja tarkastelemaan laajemmin asiantuntijatyön tulevaisuutta pandemian jälkeisessä hybridiajassa.

Projektimme aikana kartoitimme swecolaisten kokemuksia etätyöajasta, loimme Swecolle sisäistä hybridityön mallia sekä teimme laajan selvityksen ja julkaisimme tutkimusraportin asiantuntijatyön tulevaisuudesta. Tutkimusraportti on ladattavissa ja luettavissa oheisen linkin kautta.

Tule mukaan kuulemaan lisää inhimillisen tehokkuuden ja hybridityön teemoista HENRYn ja Terveystalon yhteiseen Inhimillisesti tehokas hybridityö -webinaariin 9.9. klo 9:00-10:00.

Webinaarissa Terveystalon organisaatiopsykologit Outi Ikonen ja Jaakko Sahimaa keskustelevat siitä miten inhimillistä tehokkuutta parannetaan organisaatioissa. Case-esimerkkinä: Sweco Oy:n hybridityön tutkimus sekä -käytännöt.

Lisäksi webinaarissa kerrotaan syksyllä 2021 alkavasta HR:n edustajille suunnatusta Inhimillisen tehokkuuden valmennusohjelmasta.

Puhujat ja blogitekstin kirjoittajat

Outi Ikonen on Terveystalon johtava organisaatiopsykologí, jolla on vahva liiketoiminnan ja talouden asiantuntemus. Outin eritysosaamista on organisaatioiden rakenteiden ja prosessien kehittäminen sekä esimiesten osaamisten vahvistaminen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen organisaatioissa. Outi on koulutukseltaan psykologi ja kauppatieteiden maisteri. Työkokemusta Outilla on rahoitusalalta, johdon laskentatoimen konsultoinnista, työterveyshuollosta että organisaatiopsykologian konsultoinnista.

Jaakko Sahimaa on organisaatiopsykologi, jonka erityisosaamista on työn merkityksellisyys -tematiikka niin yksilöiden ja organisaatioidenkin tasolla. Lisäksi hän työskentelee mieluusti esimiestyön ja johtamisen kehittämisen, työyhteisön ilmapiirihaasteiden sekä inhimillisen tehokkuuden optimoimisen parissa rakentaen entistä terveempää työelämää. Jaakko on koulutukseltaan psykologian maisteri sekä tuotantotalouden diplomi-insinööri. Sahimaa on urallaan työskennellyt sekä työterveyden, organisaatiokonsultoinnin että valmennustyön parissa ja tekee parhaillaan myös väitöskirjaa.