03.06.2021

Työhyvinvointia yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti

Työhyvinvointia on mahdotonta rakentaa huonovointisuuden päälle. Hyvinvoinnin rakentamisen esteenä saattaa olla tekijöitä, joihin tarttuminen ja avun tarjoaminen, luovat huomattavasti paremman pohjan työhyvinvoinnin edistämiselle. Yksilöllisyyden ja erilaisten elämäntilanteiden ymmärtäminen on äärettömän tärkeää. Jokainen meistä odottaa tulevansa huomioiduksi yksilönä ja harva hyvinvointihanke saa koko henkilökunnalta samaa arvostusta.

Hyvinvointia ja työhyvinvointia ei voi erottaa toisistaan. Harva tuntee voivansa todella hyvin työpaikalla ja kärsiä samalla huonovointisuutta vain kotona. Henkilöstökokemus on suuri sana ja monimutkainen yhtälö yksilöiden erilaisista lähtökohdista, mielikuvista ja kokemuksista.

Varo keskiarvoja

Henkilöstötutkimusten keskiarvot ovat pelottavia. Tarvitsemme kunnianhimoa ja tahtoa selvittää mitä keskiarvon ääripäissä tapahtuu ja miten yksilöitä täytyy oikeasti tukea. Keskiarvo pitää sisällään ihmisiä, jotka tarvitsevat apua elämänhallintansa kanssa ja ihmisiä, jotka kykenisivät auttamaan muita.

Nooa Säästöpankki tutki maaliskuussa 2021 työikäisten hyvinvointia Suomessa. Eniten stressiä aiheuttavat työ (63%), raha-asiat (60%) ja terveys (52%). Tarjoamalla henkilökohtaista ja täsmällistä apua yksilön ongelmiin, voidaan merkittävästi parantaa niin henkilöstökokemusta kuin työhyvinvointiakin.

Tunnistatko organisaatiossasi ihmiset, jotka kärsivät esimerkiksi terveyteensä tai talouteensa liittyvistä asioista ja pystytkö tarjoamaan heille kohdennettua apua oman työn johtamisessa. Onko esimiehet koulutettu tunnistamaan ja valmentamaan näitä tilanteita? Jos tämä on kunnossa voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Löytyykö rohkeutta tarttua ja tarjota apua oikeasti vaikeisiin asioihin? Voimme syytää loputtomasti rahaa yleisen hyvinvoinnin edistyshankkeisiin, mutta jos yksilö kärsii oman talouden kontrollin puutteesta tai fyysinen kunto on rapistunut, valuu investointi hukkaan, eikä oikeisiin ongelmiin tartuta.

Otetaan vastuu toisistamme

Maksamisen helppous ja monimuotoisuus, sosiaaliset paineet ja pikavipit ajavat monet taloudelliseen ahdinkoon. Kontrollin ja taloudellisen suunnittelun puute valvottavat ja oma palkka ei tunnu riittävän mihinkään. Oman talouden kokonaiskuvan, budjetin ja suunnitelman laatiminen auttavat usein pitkälle.

Säästöpankki auttaa yrityksiä henkilöstön talousvalmennuksessa turvallisella ja luotettavalla tavalla. Meitä sitoo pankin vaitiolovelvollisuus ja vastuu turvallisesta talousneuvonnasta. Talousvalmennuksemme on tuonut apua sadoille ihmisille, ja palaute on ollut poikkeuksetta erinomaista.

Raha-asioista puhuminen on todella vaikeaa. Ei jätetä ihmisiä yksin, vaan varmistetaan helppo väylä avun piiriin. Tutustu taloudellisen hyvinvoinnin kyselytutkimukseen, jossa selvitettiin työssäkäyvien suomalaisten näkemyksiä omaan talouteen ja sen hallintaan liittyen.

Reetta Tuomala

Reetta Tuomala on 45- vuotias markkinoinnin, viestinnän ja asiakaskokemuksen ammattilainen ja hän perehtyy parhaillaan henkilöstöjohtamiseen Nooa Säästöpankissa.