10.06.2020

Mitä jos voisit mitata, mitä asiakkaasi ja henkilöstösi pitävät sydämessään tärkeimpänä? Mitä, jos saisit konkreettiset työkalut heidän syvän luottamuksensa voittamiseen?

Päätöksenteosta 95 prosenttia on tunnetta, väitetään. Tunteet saavat ihmisen lamaantumaan tai painamaan täysillä mahdollisista vastoinkäymisistä välittämättä. Johtaja, joka osaa vaikuttaa ihmisiin positiivisesti tunnetasolla, saa ihmiset venymään uskomattomiin suorituksiin. Myyjä, joka rakentaa syvän luottamuksen asiakkaan kanssa, saa kauppoja monin verroin keskivertokaupustelijaa paremmin.

Onnistumisen salaisuus on vaikuttamisen taidoissa, vaikutusvoimassa. Mystiseksi karismaksikin tätä kutsutaan. Vaan ei siinä ole mitään mystistä, kun vaikutusvoima palastellaan selkeiksi selitettäviksi osasiksi. CxO Professional Oy:n rakentaman kehyksen avulla konkretisoidaan vaikuttamisen salaisuus ymmärrettäviksi, mitattaviksi ja kehitettäviksi ominaisuuksiksi.

Vaikuttamisen ominaisuuksien valinnassa meillä oli kaksi periaatetta. Ensinnäkin jokaisen ominaisuuden pitää perustua tieteeseen: johtaminen, vuorovaikutus, vaikuttaminen, karisma, esiintyminen, puhetaito, esiintymistaito, kirjoittamistaito, aivot, hermosto, aistit, psykologia, käyttäytymistiede, evoluutio ja pedagogia. Toiseksi ominaisuutta pitää pystyä kenen tahansa kehittämään itsessään, kunhan vain paneutuu asiaan ja harjoittelee. Olemme siis rajanneet pois monta ominaisuutta, joiden kehittäminen on kypsemmällä iällä vaikeaa.

Näin olemme saaneet vaikutusvoiman puristettua kahdeksaan ulottuvuuteen ja kolmeenkymmeneen ominaisuuteen. Sellaisiin, joita kuka tahansa voi kehittää, kun vain oivaltaa, miksi ja miten. Jo tuhannet ihmiset ovat lähtenee järjestelmällisesti kehittämään omaa vaikuttavuuttaan työkalumme avulla.

Esimerkki valaisee: Noin 5.000 ihmisen vastausten perusteella yksi tärkeimmistä vaikutusvoiman ominaisuuksista on luotettavuus. Aloittelijan ohje: tee aina mitä lupaa ja lupaa vain mitä voit pitää. Okei, mutta miten käytännössä varmistat, että et koskaan toimi toisen odotusten vastaiseksi. Siihen tarvitaankin jo edistyneempiä keinoja. Ne löydät tästä ilmaisesta luotettavuusoppaasta, jossa on esitelty 15 luotettavuuden murentavaa tapausta ja miten voit välttää niitä.

Takaisin otsikon kysymyksiin. Miten siis saada tietää mitä henkilöstösi, kollegasi ja asiakkaasi pitävät tärkeimpänä? Vastaus: tekemällä CxO Vaikutusvoima™ -profiilit vaikkapa johtoryhmälle ja esihenkilöille, siten, että heidän vaikuttavuuttaan arvioivat henkilöstö tai asiakkaat tahi molemmat. Näin saatte tietää hyvin tarkalla tasolla ja numeerisilla arvoilla, mitä arvioijat pitävät tärkeänä ja kuinka te suoriudutte yksilöinä ja tiiminä. ”Paras ja huikein kulttuurin mittaamisen menetelmä, mitä kuunaan on nähty”, on moni asiakkaamme sanonut.

Henryn aamutilaisuudessa 3.9.2020 kuulette, miten tämä kaikki toimii käytännössä. Takaamme, että tilaisuuden jälkeen toimit vaikuttavampana versiona itsestäsi. Vaikuttavuustakuulla!


Toni Hinkka ja Päivi Vuorimaa

Toni on johtamisen ammattimentori, CxO Vaikutusvoima™ -menetelmän ja -profiilin pääkehittäjä ja omistaja sekä tietokirjailija ja perheenisä Tuusulasta.
Päivi on innostunut johtamisen kehittäjä, valmentaja, fasilitaattori ja ammattimentori, joka ammentaa työhönsä monipuolisesta kokemuksestaan. Päivin johtotähtinä ovat uteliaisuus ja kehittymisen palo.

#johtaminen #vuorovaikutus #vaikutusvoima @CxOProfessional