28.04.2020

Aito kohtaaminen työelämässä

Mitä aito kohtaaminen tarkoittaa työelämä kontekstissa ja mikä merkitys sillä on? Mikä tekee kohtaamisesta aidon jokaiselle osapuolelle?

Kohtaamisen merkitys työelämässä - ja elämässä yleensä on oleellista meille jokaiselle. Ihminen on sosiaalinen, toisten ihmisten kautta rakentuva ja rakentava yksilö. Ihmisen perustarpeita on tulla nähdyksi ja tulla kuulluksi. Ihmistä ei ole olemassa, jos hän on näkymätön ja äänetön. Meille jokaiselle lienevät muumien sadut tuttuja. Siellä on yhtenä hahmona näkymätön Ninni. Ninni oli muuttunut näkymättömäksi ja äänettömäksi kylmän ja ironisen tädin kasvatuksessa. Muumien talossa leikin kautta Ninni muuttuu hiljattain näkyväksi ja kuuluvaksi. Ninni sai rohkaistusta ja tukea muilta muumitalon asukkailta, tulla omaan tahtiinsa esiin omana itsenänsä.

Työelämässä on oleellista tulla nähdyksi ja tulla kuulluksi. Näen, että tämän mahdollistaa vain se, että antaa myös itselleen luvan tulla huomatuksi ja huomata muut. Vuorovaikutus on aina kahden suuntainen tilanne, sinä vaikutat minuun ja minä sinuun. Aidon kohtaamisen myötä hitsaannumme tiimeiksi, käsittelemme rakentavasti konflikteja, huomaamme onnistumisen, hiomme esimiestaitojamme, mahdollistamme yhdessä ajattelun – ja oppimisen. Itsensä ja kollegoiden kunnioittaminen, sekä arvostus antavat tilaa aidolle kohtaamiselle. Positiivinen kiinnostus ihmisestä, hänen ajatuksistaan, tunteistaan ja tarinoistaan. Miten hidastat itseäsi toisen ihmisen äärelle, virittäytyen hänen taajuudelleen, kuulemaan, näkemään ja kohtaamaan.

Kohtaaminen voi olla myös jännittävää, jopa pelottavaa. Aidossa kohtaamisessa vuorovaikutus syntyy meidän välillämme ainutlaatuisena ja ainutkertaisena, rakentaen meidän yhteistä sen hetkistä todellisuutta. Näihin kohtaamisiin meillä ei ole käsikirjoitusta, joka määrittelisi tarkasti keskustelun kulun tai käyttäytymisen mallin ja rakenteen. On vain uskaltauduttava, hypättävä, kokeiltava ja vaikutettava vuoroin. Tunteet vaikuttavat meidän toimintaamme ohjaavina, joten omien tunnetilojen tunnistaminen päivän aikana, erilaisissa kohtaamistilanteissa on olennaista oman toiminnanohjauksen kannalta.

Mitä tulee mukanasi, kun saavut paikalle? Filosofinen kysymys, jonka äärelle aika ajoin on hyvä pysähtyä. Mitä me tuomme huomaamattamme mukanamme ja mitkä ovat tietoisen päätöksemme mukana tuomia? Minkälaisten lasien kautta katsomme ympäröivää maailmaa ja ihmisiä? Miten näemme itsemme ja oman merkityksemme, osana työyhteisöämme? Aidon kohtaamisen mahdollistaminen alkaa meistä itsestämme. On hyvä myöskin pohtia sitä, miten itse haluan tulla kohdatuksi tai miten kohtaan itse itseni? Työpäivän aikana kohtaamisia tapahtuu useita. Aitoja, ainutlaatuisia tilanteita käytävillä, portaikossa, eteisissä, ruokatiloissa, kahvinkeittimen läheisyydessä, puhelimessa ja etäyhteyksien päässä.

Tässä poikkeuksellisessa ajassa aito kohtaaminen etäyhteyksissä saattaa olla samanaikaisesti sekä luonnollisempaa, että haastavampaa. Tulemme toistemme koteihin etäyhteyksien kautta, juuri kulloinkin valloillaan olevaan tilanteeseen. Taustalla saattaa kuulua muun perheen tai lemmikkien touhua. Keskeytyksiä voi tulla yllättävistä asioista, yhteydet saattavat olla heikot tai oma keskittyminen haastavaa. Tämän ajan hektisyys, poikkeusolosuhteet, roolimuutokset ja uuden oppiminen kuluttavat aivokapasiteettiamme aivan toisella tapaa. Olo voi olla kuin pään “selaimessa” olisi samanaikaisesti kymmenittäin ikkunoita auki. Fyysinen läsnäolomme ei takaa sitä, että ajattelumme olisi läsnä. Kaipaamme kuitenkin tulla huomioiduiksi, nähdyiksi ja kuulluiksi myös etäyhteyksien välillä. Kaipaamme joukkoon kuulumisen tunnetta, toisia ihmisiä.

Aito läsnäolo vaatii harjoittelua, niin kuin mikä tahansa muu taito. Se vaatii itsensä tuntemista, ajattelun, tilan ja keskeyttämisten rajaamista. Välillä se saattaa vaatia oman itsen rauhoittamista, tietoista pysähtymistä ja tilanteeseen maadoittamista. Kun huomaat kierrostesi kohoavan, ajattelun poukkoilevan ja tahdin kiihtyvän, voit vaikka kokeilla tietoista hengittämistä. Mikrotauko on 1-3min kestävä tauko, jolloin siirryt työpisteesi äärestä muuhun tilaan, esimerkiksi ikkunan ääreen. Katso ikkunasta näkyvää maisemaa ja hengitä hyviä, syviä hengityksiä 15 kertaa. Keskity huomaamaan, miten hengityksesi sinussa virtaa. Näin maadoitat itsesi juuri tähän hetkeen, tähän paikkaan. Suljet pääsi “selaimessa” olevia avoimia ikkunoita ja voit jatkaa työskentelyäsi fokusoituneempana. Pieni, häiriötön rentoutushetki tekee hyvää.

Maltathan hidastaa kohtaamaan aidosti niin itsesi kuin toiset?

Mari Rosenlund

Toisintekijät Oy
Voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja

Kirjoittaja toimii Toisintekijöissä työhyvinvoinnin kentällä tiimeissä ja työyhteisöissä, pysäyttäen ihmisiä ajattelemaan, hidastaen huomaamaan hyvän, avartaen näkökulmia ja tuomaan positiivista muutosta arjentoimintaan.