10.10.2018

HR ja Digitalisaatio: paljon savua, vähän tulta

Digitalisaatio tarjoilee HR:llekin mitä upeampia lupauksia paremmasta. Uusien teknologioiden hyödyntäminen tuntuu usein kuitenkin käytännössä vaikealta, sillä niiden rakentaminen vaatii muutosta myös työtavoissa. Aivan uusia ratkaisuja kehitettäessä on yleensä vaikeaa ylipäätään määritellä tarkkaan, mitä oikein pitäisi tehdä, miten sinne päästään ja mitä kaikkea lopputulos tuo tullessaan. Niinpä HR:n digitalisoitumisesta puhutaan paljon, vaikka varsinaiset toteutukset ovat harvassa. Savua on jo näkyvissä, mutta liekit eivät vielä roihu.

Piilaakso on yksi kiinnostavimmista paikoista, kun puhutaan uusien asioiden ja teknologioiden kokeilusta ja käyttöönotosta. Toimiessani Nokian teknologiayksikön HR-vetäjänä, vierailin Piilaaksossa usein ja sain mahdollisuuden tutustua paikalliseen tapaan luoda uusia innovaatioita. Huomasin, että kaksi Piilaaksossa vallitsevaa asiaa vauhdittivat kehitystä aivan erityisesti, uskallus ja yhteisön tuki. Alueen kulttuuriin kuuluu olennaisesti uskallus kokeilla uutta. Toisaalta erilaiset kokeilut saivat monipuolista tukea myös ympäröivältä yhteisöltä, mikä oli omiaan tuomaan lisää rohkeutta. Vallalla on ajatus, että uutta voi oppia vain tekemällä ja kokeilemalla, ja että epäonnistuminen kuuluu asiaan. Tällaisesta asenteesta voisi ottaa mallia myös meillä täällä Suomessa, sillä nyt on aika pistää HR:n digitalisoitumista kunnolla tulille.

Tiedämme jo, että digitalisaatio luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tuottaa HR-palveluita. Vähemmälle on jäänyt huomio, että samalla myös tämän kehitystyön parissa pitäisi työskennellä ihan eri tavalla kuin ennen. Gartner kuvaa tätä hyvin Bimodal-mallinsa avulla. Mallissa on kuvattu kahdenlaista työn teon tapaa, perinteistä ja uutta. Perinteinen toimii hyvin, kun polku on tuttu ja päämäärä selvillä. Uutta työn tekemisen tapaa tarvitaan, kun toimintaympäristö ja näkymät ovat epäselvempiä ja ehkäpä vielä hämärän peitossa. Tällöin töitä pitääkin tehdä ketterällä, jatkuvasti oppivalla ja muutoskykyisellä tavalla.

Olen itse työskennellyt nyt noin vuoden tekoälyn hyödyntämisen ja HR digitalisoinnin parissa. Vuoteen on sisältynyt paljon uusia havaintoja ja oppia. Olen huomannut, että onnistumisen kannalta seuraavat asiat ovat olleet todella tärkeitä:

1. Mistä lähteä liikkeelle?
Kokoa yhteen pieni, monialainen tiimi, joka pystyy luomaan lyhyessä ajassa kuvan siitä, mitä ongelmaa tai mahdollisuutta ollaan ratkomassa, ja mitä teknologioita tämän ratkaisemiseksi on nyt markkinoilla. Luo selkeä kuva siitä, mitä todella tarvitset, ja mitä hypoteesia olet ratkaisemassa. Älä sorru määrittelemään kaikkea tarkasti – se kun on usein mahdotontakin - vaan keskity luomaan hyviä käyttäjätarinoita (User Stories) ja kertomaan, mitä palvelulta tai tuotteelta oikein halutaan.

2. Perusteet ja kumppaniasiat kuntoon
Jotta koko liikkeellelähtö ei hyytyisi alkuunsa, on erittäin tärkeää pistää perusasiat ja -valmiudet kuntoon. On siis syytä varmistaa, että palveluun liittyvät tietoturva- ja yksityisyyden suojaan liittyvät asiat (esim. GDPR) ovat hallinnassa. Jos digi- ja innovaatiohankkeet eivät ole työssä jo arkipäivää, niin ensimmäisissä kokeiluissa myös esimerkiksi vaikkapa pilvipalveluiden hankinta uusilta kumppaneilta voi tuntua aluksi haastavalta. Juuri omaan tilanteeseen sopivan kumppanin löytäminen onkin onnistumisen kannalta kriittistä.

3. Tarvitaan sytykkeitä
Tiiviin ydinporukan lisäksi tarvitaan konkreettinen idea, jota voidaan lähteä työstämään vaiheittain. 1) Aluksi on tärkeää todistaa, että idea pystytään ylipäätään toteuttamaan (Proof of Concept), sitten 2) tuottaa kevyt, lähtötason ratkaisu, jolla palvelun ideaa voidaan osoittaa käytännössä (Minimum Viable Product). Tämän myötä opitaan digitalisoidun palvelun toteuttamisesta, ja voidaan jatkaa palvelun kehittämistä.

Tarvitaan siis sytykkeitä, jotta saadaan puhallettua tulta isommaksi. Kyse on ennen kaikkea kyvystä edetä askel kerrallaan, oppia ja malttaa palata kehittämään ratkaisua paremmaksi sitä mukaa kun ymmärrystä ja palautetta kertyy lisää. Me lähdimme Nokialla liikkeelle kahdella, HR-digitalisaatioon liittyvällä kokeilulla: robotiikan pilotoinnilla palkkahallinnon raportoinnissa, sekä HR-chatbotin luomisella Suomen työntekijöille. Palvelun kehittymisen kannalta on oleellista nimenomaan se, että molemmissa kokeiluissa kuuntelemme työntekijöiden palautetta ja seuraamme palvelusta kertyvää tietoa ja reagoimme tämän pohjalta.

Mitä olen oppinut?
Tekemällä ja kokeilemalla, väliin myös epäonnistumalla ja päätä seinään takomalla, olen vuoden mittaan oppinut mm. seuraavia asioita:
1) Tee tuotteesta demo ja myy visio & strategia yrityksesi johdolle. Tarvitset heiltä hankkeellesi sekä rahoitusta että tukea uusien toimintatapojen tuomiseen.
2) Ratkaise todellista, liiketoiminnalle relevanttia ongelmaa.
3) Etene askeleittain, ja kehitä palvelua jatkuvasti yhdessä työntekijöiden kanssa.
4) Jotta palvelusta tulee muutakin kuin tähdenlento, hyödynnä kertyvää dataa ja jatka sen perusteella palvelun kehittämistä. Muista myös kertoa etenemisestä ja tuloksista.
5) Kokoa pieni sisukas tiimi, jonka kanssa on hauska kehittää jotain täysin uutta.

Ja lopultakin, uusi tapa tuottaa HR-palveluita on toki merkityksellinen vasta sitten, kun organisaation ihmiset ovat todella ottaneet palvelun omakseen ja osaksi saamaansa HR-tukea.

Digitalisaatiolla vauhdittaa HR:n uudelle tasolle
Uskon, että HR:n merkitys liiketoiminnalle kasvaa digitalisoitumisen myötä. Voimme esim. automatisoinnin ja analytiikan avulla auttaa organisaatiota tekemään parempia päätöksiä, sekä auttaa ymmärtämään ja ennustamaan yrityksen tilaa, eli tuottamaan entistä enemmän lisäarvoa. Loppujen lopuksi digitalisaatio tuo meille HR-ammattilaisille kuitenkin ”vain” työkaluja, joita meidän tulee oppia hyödyntämään tehdessämme töitä johtoryhmien ja hallitusten kanssa.

Vähintäänkin yhtä tärkeää on, että uusien toimintatapojen ja ratkaisujen myötä HR pystyy keskittymään entistä enemmän niihin henkilöstöön ja inhimillisyyteen liittyviin asioihin, joita teknologia ei ratkaise vielä pitkään aikaan – tai ehkä koskaan.

Rami Pukkila
Head of HR Digitalization and AI, Nokia
@ramipukkila
www.linkedin.com/in/pukkila/

Tule kuulemaan lisää aiheesta HENRYn aamutilaisuuteen HR ja Digitalisaatio: paljon savua, vähän tulta +WEBINAARI 28.11.2018 klo 09:00-10:00. Ilmoittaudu paikan päälle mukaan paikan päälle tai webinaariin