14.09.2018

Työnantaja – tue opiskelijan valmistumista!

Suomalaisille työmarkkinoille on ominaista, että työn saanti valmistumisen jälkeen on hankalaa ilman työkokemusta. Opiskelijat tekevätkin töitä opiskeluiden ohessa ja tavoittelevat yhä vaativampia tehtäviä mitä pidemmälle opinnot etenevät. Maisterivaiheessa tilanne onkin usein kääntynyt päälaelleen eli opiskelijat opiskelevat työn ohessa. Työelämän vaatimusten kasvaessa opiskelun ja etenkin gradutyön yhdistäminen työssä käymiseen näyttäisi olevan opiskelijoille entistä vaikeampaa. Tilanne on kestämätön sekä opiskelijan että koko yliopistojärjestelmän näkökulmasta.

Opiskelijalle opintojen venyminen tuottaa voimakkaita häpeän tunteita, ahdistusta ja masentuneisuutta, mikä heijastuu väistämättä sekä opiskelu- että työsuoritukseen. Opetushenkilökunnan näkökulmasta pitkät graduprosessit taas sitovat resursseja kohtuuttomasti. Yliopiston näkökulmasta ongelma on myös taloudellinen. Rahoituspohjamme nojaa suoraan vuosittaiseen opintopistekertymään ja valmistuneiden tutkintojen määrään. Ilman näistä saatavaa tulovirtaa resurssimme heikkenevät ja mahdollisuutemme tarjota laadukasta opetusta kaventuvat.

Teemme jatkuvaa työtä opintojen sujuvoittamiseksi ja opiskelijoiden graduprosessien tukemiseksi. Mahdollisuutemme vaikuttaa tutkintojen valmistumiseen ovat kuitenkin rajalliset. Tarvitsemme tässä työssä myös työnantajien apua! Työnantaja, edellytä, että tutkinto tehdään loppuun, mutta tarjoa siihen myös mahdollisuudet. Mallia voi ottaa, vaikka Futuricen käytännöistä. Futurice järjestää kahdesti vuodessa gradu bootcampin. Bootcamp on yrityksen taloudellisesti tukema opintovapaa, jossa sellaiset gradut, johon aineisto on jo kerätty, saatetaan loppuun. Tuki on siten sekä henkistä että taloudellista.

Opiskelijan valmistuminen on win-win-win –tilanne työnantajalle, yliopistolle ja erityisesti opiskelijalle itselleen.

Terveisin,
Saija Katila

Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu
Director, Master’s Programme in Management and International Business