18.09.2018

Haluatko olla Human Resources HR Manager, vai Human Development Partner?

- ”They are Not Resources, they are People” P. Drucker

Henkilöstöasioista vastaavista on totuttu käyttämään nimitystä ”HR” eli ”Human Resources Manager tai Director”. Tämä tehtävänimike ohjaa helposti organisaation johtoa, HR Managerin kollegoita sekä asiantuntijahenkilöstöä ajattelemaan HR ihmisten roolista väärällä tavalla. Nimike ”HR” on luonteeltaan negatiivinen ja ei-arvostava. Siksi se on ajastaan jäljessä. HR -nimikkeestä puuttuu ihmiskeskeisyys. Tietotyössä menestys on kiinni yksinomaan ihmisistä. Siksi henkilöstövastaavan nimikettä kannattaa pohtia ja uudenaikaistaa.

Jotkin sanat ja nimitykset luovat energiaa. Toiset nimikkeet syövät jaksamiseen vaikuttavia voimavaroja. Ajatteluenergian perustana ovat käyttämämme sanat ja nimikkeet. Ajattelu ohjaa tunteita ja tekemistä. Aivotutkimus on osoittanut, että yksittäisen sanan mukana rehkivät laajat aivojen alueet.

Taloushallinnossa puhutaan tyypillisesti monikossa resursseista. Resursseilla tarkoitetaan lähinnä rahaa, laitteita ja koneita, järjestelmiä, raaka-aineita sekä ihmisiä. Resursseissa tulee säästää. Resurssit ovat niukkoja, ja niitä hyödynnetään maksimaalisesti. Projektien johtamisessa ihmisresursseja taas allokoidaan, ohjataan ja tasoitetaan.

Monen asiantuntijan mielestä sana ”resurssi” on jopa ihmisarvoa loukkaava. Ihmisen nimittäminen resurssiksi on kyseenalaista. Viestimällä ihmiselle jatkuvasti ”olet vain resurssi” saat helposti aikaan negatiivista tunnetta. Työntekijänä olet siis vain resurssi eli hyväksikäytettävä osanen. Resursseista puristetaan kaikki käytettävissä oleva hyöty irti. Resurssit ovat ulkoa ohjattavia tuotannontekijöitä. Ihmisen pitkäkestoisen suoritustason määrittävät kuitenkin ihmisen sisäiset tekijät. Johto ja HR eivät voi suoraan vaikuttaa sisäisiin aikaansaamisen energiaa luoviin tekijöihin. He voivat kuitenkin yrittää ymmärtää mistä henkilöstön sisäinen motivaatio kumpuaa.

Miten voisimme korvata termin ”Human Resource” ihmisiin liittyen, ja erityisesti luopua sanasta resurssi? Millainen tehtävänimike osoittaisi enemmän arvostusta niitä kohtaan, joiden päässä ja harteilla pääosa yrityksen tai organisaation menestyksestä oikeasti lepää? Ihmiset, jotka tulevat töihin mahdollistamaan strategian toteutumisen ja päämäärien saavuttamisen, ansaitsevat enemmän arvostusta. Arvostuksen tulee näkyä nimessä, jota henkilöstöstä käytetään. Nyt on tullut aika nähdä yleisesti henkilöstö kypsinä aikuisina ja inhimillisinä olentoina. Kypsät aikuiset haluavat kehittyä. Jokaisella tiimin tai joukkueen jäsenellä on omia päämääriä ja toiveita. Kaikilla meistä on tunteita sekä oman elämän haasteita. Koneilla ja rahalla ei resursseina ole ihmisiä vastaavia ominaisuuksia. Tekoälykin on vielä kaukana ihmisestä.
Voitaisiinko HR osastoja alkaa kutsua Human Development eli ”HD” osastoiksi? Tämä nimike lähettäisi viestin, että organisaatio haluaa sitouttaa ja kehittää henkilöstöä. Sitouttaminen tapahtuisi sopivasti haastavan työn sekä ihmisenä kasvamisen tuen kautta.

Uuden ”HD Partner” -nimen ansiosta henkilöstöosaston päätehtävästä poistuisi ihmisten managerointi. Manageroinnin eli henkilöstörutiinien pyörittämisen tilalla olisi positiivista ajattelua ja ihmisiä kehittävää tekemistä. Ajattelua ohjaamassa olisi periaate: tiimien ja joukkueiden jäseniä tuetaan kaikin mahdollisin keinoin kasvamaan ihmisinä ja osaajina. Ihmiset eivät olisi enää organisaationsa kustannus, vaan arvokasta pääomaa. Ihmisiä alettaisiin huoltaa säännöllisesti jaksamisen, osaamisen ja suoritusten suhteen. Ihmisten osaamis-, jaksamis- ja energiatasoa alettaisiin seurata yhtä tarkasti kuin firman autojen kuntoa. Yritysten varallisuus mitattaisiin merkittävältä osin henkilöstön kehittymisen perusteella. Ihmis-investointeja ohjattaisiin HDn positiivisen energian vaikutusvoimalla merkittävästi uudella tavalla. Kaikki voisivat päästä potentiaalinsa mukaiseen tietojen ja taitojen, verkostoitumisen ja työsaavutusten tasoon.

Kuka tai ketkä HENRYläiset uskaltaisivat astua työnimikkeen muutoksen kautta uudelle polulle? Ajattelutavan muutokseen tarvitaan rohkeita edelläkävijöitä. Mitkä voisivat olla uusia hyviä nimikevaihtoehtoja? Sopisiko joidenkin isojen yritysten käyttämä ”Chief People Person” tai ”Chief tai Partner for People@...” HR nimityksen korvaajaksi? Olisiko joku jopa niin rohkea, että muuttaisi työnimikkeensä HR Managerista ”People Development Partneriksi”? Mikä voisi olla se sinulle sopivin uusi nimike?

Hasse Kvist, Senior Partner and Energizer, STRATO