Kovaa osaamista -hanke

Yhdistystoiminnassa ja erilaisissa vapaa-ajan verkostoissa hankitaan osaamista, josta on hyötyä työelämälle. Osaamisen tunnustamisesta hyötyvät kaikki osapuolet: yksilöt saavat eväitä työllistymiseen, kolmannen sektorin työn ja koulutuksen arvo yhteiskunnassa tulee näkyväksi ja työnantajien ymmärrys työnhakijoiden osaamisesta laajenee.

HENRY on mukana tässä Sitran ja Suomen Partiolaisten aloittaman hankkeen vaikuttajaverkostossa, koska HENRYn toiminnan ydin on henryläisten oman ammatillisen osaamisen kehittäminen ja jakaminen.

Yhteistyöhankkeessa luodaan osaamisen validointimalli ja kuvaus, joka on kaikkien järjestöjen hyödynnettävissä. Siinä kuvataan muun muassa järjestöllisen koulutuksen validointimalli ja työkaluja kertyneen osaamisen dokumentointiin.