Henkilöstöteko -kilpailu

Ilmarinen-palkinto

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen haluavat kannustaa organisaatioita kehittämään työyhteisöjä ja hyvinvointia työpaikoilla. Henkilöstöteko-kilpailu on yksi keino, jolla tätä edistetään. Kilpailun palkinnon, 10 000 euroa, lahjoittaa Ilmarinen.

Onko teidän organisaatiossanne panostettu viime vuosina henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin?
Onko tehty työ tuonut tulosta?
Haluatteko näkyvyyttä tekemällenne kehittämistyölle?
Olisiko teillä teko tai hanke, joka olisi palkitsemisen arvoinen?

Henkilöstöteko–kilpailu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada riippumattoman arviointiryhmän näkemys tekemänne työn laadusta. Lisäksi kilpailun finalistit ja erityisesti voittaja saavat positiivista näkyvyyttä ja mainetta. 

Kilpailu on tarkoitettu vain kehittämishankkeille, joilla on kehitetty oman organisaation liiketoimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia, jolla on jo mitattavia vaikutuksia organisaation hyvinvointiin. Esittäkää konkreettisia esimerkkejä tuloksista jo hakemuksessa.

Voittajan valinnassa käytetyt tärkeimmät kriteerit ovat:

Teon/hankkeen vaikutukset työhyvinvointiin:
Miten teko tai hanke edistää hyviä johtamiskäytäntöjä, osaamisen kehittämistä, työyhteisön toimivuutta tai työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia?

Teon/hankkeen vaikutukset organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin:
Miten teko tai hanke edistää yrityksen kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta?

Näiden kriteerien täyttyessä, voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen:

  • ajankohtaisuus
  • esimerkillisyys
  • innovatiivisuus
  • yhteiskunnallinen vaikuttavuus
     

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan henkilöstöteon päättää puolueeton tuomaristo arviointiryhmän esityksestä. Voittajaorganisaation toivotaan käyttävän palkintosumman (10 000 euroa) hankkeisiin, jotka edelleen edistävät työhyvinvointia.

Lisätietoja 
Marita Salo, 
marita.salo(a)henry.fi, p. 09-68290221