Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn +WEBINAARI

20.09.2018 klo 09:00 - 10:00

Osoite: HENRYn toimisto, Pohjoisesplanadi 33 A, 3 krs, 00100 Helsinki
Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Mielenterveyden häiriöistä, erityisesti masennuksesta johtuvat työkyvyttömyysjaksot ovat yleisiä. Mielenterveyden häiriöt voivat vaikuttaa kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja sitä kautta työssä pärjäämiseen. Työn muokkauksen keinoilla ja sopivaksi mitoitetulla työllä voidaan helpottaa työhön paluuta sairausloman jälkeen tai parhaimmillaan tukea kuormittunutta työntekijää, niin että sairauslomalta vältytään.

Aloite työn muokkaamiseen voi tulla työntekijältä, työnantajalta tai työterveyshuollolta. Henkilöstöhallinnolla on usein keskeinen rooli prosessissa. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi työaikojen järjestelyistä, työtehtävien räätälöinnistä, työtilojen muutoksista tai toisen työntekijän antamasta tuesta. Prosessi ei usein ole ihan yksinkertainen, koska yhden henkilön työn muokkaus vaikuttaa muiden työhön.

Tilaisuudessa käsitellään mielenterveyden häiriöiden vaikutusta työkykyyn ja työn muokkauksen käytännön keinoja.  


PsL Pauliina Mattila-Holappa kollegoineen on kirjoittanut työpaikoille suunnatun oppaan ”Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn”. HENRY ry:n jäsen Pirkko-Liisa Hyttinen oli mukana opasprojektin ohjausryhmässä. Opas on ilmaiseksi ladattavissa Työterveyslaitoksen sivuilta https://www.ttl.fi/tyon-muokkaus-mielenterveyshairiossa/
 
Pauliina työskentelee erityisasiantuntijana ja mielenterveystutkijana Työterveyslaitoksella. Syksyllä hän väittelee nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöihin liittyvästä työkyvyttömyydestä.
 

Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2018
Ilmoittautuminen päättyy: 19.09.2018

Ilmoittaudu tapahtumaan