Työelämä muuttuu - oletko valmis? Resilienssin kehittäminen lisää kilpailukykyä +WEBINAARI

15.01.2019 klo 09:00 - 10:00

Osoite: HENRYn toimisto, Pohjoisesplanadi 33 A, 3 krs, 00100 Helsinki
Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Työssä muuttuu jatkossa kaikki – rakenteet, sisällöt, osaaminen, toimeentulon tavat sekä itse työ ja sen merkitys. Muutoksesta on tullut työelämän uusi normaali ja resilienssistä eli kyvystä työskennellä, uudistua ja sopeutua jatkuvassa muutoksessa yksi työelämän peruskompetensseita, joka jokaisen tulisi hallita työtehtävästä, työroolista tai iästä riippumatta.
     
      Työelämä on rajussa murroksessa. Kiihtyvä digitalisaatio ja globalisaatio aiheuttavat eksponentiaalisen työn kehityksen, joka kuormittaa tänä päivänä niin yksilöitä kuin organisaatioitakin. Muutosvauhdin kiihtyessä kasvaa myös työssä tehtävien päätösten määrä ja siirtyy organisaatioissa itseohjautuville tiimeille  ja lopulta yksilöiden työpöydälle. "Kuka, mitä, miten ja millä forumilla tekee ja päättää" – kysymykset tuntuvat olevan yhä useampien organisaatioiden kestopuheenaiheita. Ilmiö aiheuttaa työnteon fokuksen siirtymisen helposti epäolennaiseen, jolloin sekä työn mielekkyys että strateginen tuottavuus heikkenevät. 
     
      Työelämä edellyttää tänä päivänä työpaikan kaikilta toimijoilta - niin työntekijöiltä, esimiehiltä, HR:ltä  kuin johdoltakin - uudenlaisia valmiuksia omaksua nopeasti uusia ajattelu- ja toimintatapoja samanaikaisesti säilyttäen normaalin suoriutumiskyvyn. Työhyvinvointi ja tuottavuus syntyvät siitä, että työt sujuvat. Työpaikkaa tulisikin kehittää ja johtaa systeemisenä kokonaisuutena yksilö- ja organisaatiotasolla samaan aikaan. 
 
      Resilienssin kehittäminen kasvattaa sekä yksilöiden että organisaation valmiuksia selviytyä muuttuvassa työelämässä - kykyämme uudistua ja palautua sekä oppia uutta ja luopua vanhasta. 
      Resilientit organisaatiot erottuvat kyvyssään sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, kyvyssään tehdä nopeampia päätöksiä sekä suuntautua proaktiivisemmin ja ennakkoluulottomammin tulevaisuuteen. Kyvyssään kokeilla ja oppia kokemusten kautta.

Katja Lundberg (OTK, SBC, työyhteisösovittelija) on Sovunrakentajat Oy:n toinen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Katja on työskennellyt jo yli 15 vuotta isojen ja pienien muutosten läpiviemiseksi hyvin erilaisissa työrooleissa, mikä on auttanut ymmärtämään työelämän systeemisyyttä laajasti ja toimialariippumattomasti. Katja on toiminut myös organisaation sisällä itse vuosia esimies- ja johtotehtävissä, pääanalyytikkona, HR-tehtävissä, valtakunnallisten prosessien kehittämistehtävissä sekä strategisen työhyvinvointijohtamisen hankepäällikkönä.  Tällä hetkellä Katja työskentelee Sovunrakentajat Oy:n valmentaja-konsulttina erityisesti muutoksista aiheutuvan psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisyn sekä resilienssin kehittämisen parissa hyvin erilaisten organisaatioiden sekä erilaisten liiketoiminta-alojen parissa niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. 
 

Ilmoittautuminen alkaa: 11.12.2018
Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2019

Ilmoittaudu tapahtumaan