Miten uudistua ja kasvaa?

17.01.2019 klo 09:00 - 10:00

Osoite: HENRYn toimisto, Pohjoisesplanadi 33 A, 3 krs, 00100 Helsinki
Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Miten uudistua ja kasvaa?
 
Kuvaus:
Nando Malmelin kertoo uudesta kirjastaan ”Uudistu ja kasva – Luovan mielen kehittäminen ja Johtaminen”. Se on kirja kaikille, jotka haluavat toimia luovasti ja tarkoituksellisesti omassa elämässään ja työssään. Teos tarjoaa uutta ymmärrystä luovan mielen johtamisesta ja hyödyntämisestä sekä keinoja luovuuden kehittämiseen, uudistumiseen ja kasvuun. Siinä pohditaan muun muassa, miksi omien henkisten vahvuuksien ja älyllisten kykyjen tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat luovan kasvun edellytyksiä. Miten tunnistaa rajoittavat ajattelumallit ja rutinoituneet toimintatavat sekä suhtautua avoimesti uusiin mahdollisuuksiin? Entä miksi kokeileminen on tärkeää ja epäonnistuminen hyödyllistä? Teoksessa esitellään neljä periaatetta, jotka ohjaavat luovaan elämään, uudistumiseen ja kasvuun. 
 
Puhuja:
VTT Nando Malmelin työskentelee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella professorina (Professor of Practice) ja toimii viestinnän dosenttina Helsingin yliopistossa. Malmelin on työskennellyt luovien toimialojen yrityksissä, johtanut luovia tiimejä ja hankkeita sekä kouluttanut ja konsultoinut luovia organisaatioita. Malmelin on julkaissut monia kirjoja sekä palkittuja artikkeleita luovuudesta, viestinnästä ja johtamisesta kansainvälisissä journaaleissa.
 

Ilmoittautuminen alkaa: 14.11.2018
Ilmoittautuminen päättyy: 10.01.2019

Ilmoittaudu tapahtumaan