Digitaalinen työympäristö ja muutos

Tässä verkostossa keskitytään henkilöstön digitaalisiin toimintatapoihin ja työkaluihin. Verkoston tarkoituksena on jakaa kokemuksia henkilöstöprosessien digitalisoinnista, robotiikasta ja miten ne on viety muutoshallintana käytäntöön.

Kokoontumisia 3-4 kertaa vuodessa, jolloin yksi yritysalustus tehdystä projektista, lopputuloksista ja keskustelua.