HR-kumppanihankinnat

Verkoston vetäminen on antoisaa ja mahdollistaa parhaalla mahdollisella tavalla oman osaamisen jakamisen ja kehittämisen Suomen suurimmassa HR-ammattilaisten yhteisössä HENRYssä. Verkostoilla on käytössään HENRYn toimiston kokoustilat sekä HENRYn uusi sähköinen verkostoitumistyökalu, joka mahdollistaa verkostoitumisen asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Verkoston toiminnan tavoitteet:

Henkilöstöjohtamisen yksi tärkeä osa on yhteistyö kumppaniverkoston kanssa. HR:n kumppaniverkostoon kuuluu esim.

  • rekrytointiprosessin kumppaneina arviointimenetelmätoimittajat, henkilöstövuokrausyritykset, rekrytointikonsultit, rekrytoinnin hallintajärjestelmätoimittajat jne.
  • henkilöstön kehittämisen prosessien kumppaneina valmennus- ja koulutusorganisaatiot ja työkalu/järjestelmätoimittajat jne.
  • henkilöstöhallinnon kumppaneina esim. palkkahallinnon järjestelmät, ulkoistetun palkkahallinnon kumppanit, työajanhallinnan järjestelmätoimittajat, työterveyshuollon kumppanit jne.

Työkalujen ja kumppanien valinta on vaikeaa, jos täytyy "luottaa" myyjän puheisiin työkalujen ja toimittajien luotettavuudesta ja asianmukaisuudesta. Mitä ostavan asiakkaan tulisi osata kysyä ja selvittää, jotta olennaisia asioita ei jää huomioimatta, mitä tulee ymmärtää tilastotieteen luotettavuuteen liittyvistä käsitteistä ja testien rakenteesta, miten erilaisia järjestelmiä tulee käyttää, millaiseen käyttöön palveluntarjoajan tarjonta soveltuu, miten lainsäädäntö on huomioitava, miten verrata eri toimijoita jne?

Kysymys lainsäädännöstä on olennainen jokaiselle henkilöstöalan ammattilaiselle, joka esim. käyttää arviointeja osana rekrytointiprosesseja, koska laki yksityisyyden suojasta edellyttää työnantajan varmistavan arviointien luotettavuuden ja arvioijien asiantuntemuksen.

HENRYn HR-kumppanien hankintaprosessin verkoston tavoitteena on tuottaa:

  1. ohjeistus (check list) hankintaprosessin läpiviemiseen eri prosessien osalta siten, että olennaiset kysymykset on selvitetty hankinnassa tai mahdollisessa kilpailutuksessa
  2. jaoksen jäsenille verkostoitumismahdollisuus HR-prosessien kumppanihankintoihin liittyvien kokemuksien jakamiseen ja akuuttien kysymysten esille nostamiseen sekä keskusteluun
  3. tukea ja vahvistaa Henryn jäsenistön osaamista tällä alueella

Verkosto kokoontuu fokusryhmittäin 2-3 kuukauden välein ja rakentaa ohjeistuksen hankintaprosessin turvalliseen/laadukkaaseen läpivientiin. Ensimmäisinä fokusalueina ovat rekrytointiprosessiin sekä henkilöstön kehittämiseen liittyvät hankintaprosessit.

Verkoston vetäjänä toimii:

Kirsi Laine
toimitusjohtaja, psykologi 
Master Suomi Oy
kirsi.laine (a) mastersuomi.fi