Työelämä 2020 -hanke: Suomen työelämästä Euroopan paras

Työelämä 2020 -hankkeen tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi. Sen perusajatus on, että Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Hanke kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen ja tarjoaa työpaikoille apua ja välineitä. Työelämän muutoksen saavat kuitenkin aikaan työpaikat. Jokaisella työpaikalla työn tekemisen tavat on sovittava ja tehtävä itse, yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kesken. Työelämä 2020 -hankkeessa on mukana miltei 60 organisaatiota. HENRY on mukana hankkeessa työelämätoimijana.