TYHYVERKOSTOX – TYÖTERVEYTTÄ, TYÖTURVALLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA VERKOSTOITUEN (2015-2018)


Hankkeessa kehitetään kansallinen työpaikkojen työhyvinvointitoimijoiden yhteistyö- ja osaamisverkosto. Hankekokonaisuudessa parannetaan verkostoituen työpaikkojen kykyä ja valmiuksia omaehtoiseen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointitoimintaan (TTT-toiminta) ja siten parannetaan työn tuottavuutta.

HANKKEEN TAVOITTEET

Tavoitteena on parantaa työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointitoimintaa ja työn tuottavuutta. Tavoitteeseen päästään lisäämällä työpaikkojen TTT-toiminnan osaamista, yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja TTT-palvelujen hyödyntämistä työpaikoilla. Lisäksi kehitetään työkyvyn ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavaa työtä tekeville. Tällä toiminnalla tähdätään työurien pidentämiseen sekä ikääntyvien ja osatyökykyisten ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemiseen.

Lue hankkeesta lisää klikkaamalla tästä (Työterveyslaitoksen sivuille)

Aiheeseen liittyvä lehdistötiedote Pohjois-Karjalan Yrittäjänänaiset ry on solminut työterveyshuoltopalvelujen kattosopimuksen PK-terveyden kanssa

Yhteishankinnalla työterveyshuoltopalveluja yrittäjille.

Uutta työterveyshuollon rintamalta; Pohjois-Karjalan Yrittäjänaiset ry solmii työterveyshuoltopalvelujen kattosopimuksen PK-terveyden kanssa 30.6.2017 klo 10.

Nyt kokeilussa oleva yhteishankinta tekee työterveyshuoltopalvelujen hankkimisen helpoksi ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Yhteishankinnalla varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat yrittäjien/pienten yritysten tarpeita.

Työterveyshuoltopalvelujen yhteishankinnassa palvelut kilpailutetaan ja hankitaan tietylle ryhmälle. Kilpailutuksen perusteella valitaan sovittujen kriteerien mukaisesti työterveyshuoltopalvelujen tuottaja, jonka kanssa solmitaan kattosopimus. Yrittäjät voivat halutessaan ilmoittautua työterveyshuollon asiakkaaksi kattosopimuksen puitteissa ilman aikaa vieviä sopimusneuvotteluja ja epävarmuutta palvelujen sisällöstä ja/tai hinnasta. Helppoa!

Tätä uutta työterveyshuollon hankinnan mallia kokeillaan TyhyverkotoX –hankkeen puitteissa eripuolilla Suomea useiden kumppaneiden kanssa. Ensimmäisenä kattosopimuksen piiriin pääsevät Pohjois-Karjalan Yrittäjänaiset.

TyhyverkostoX -hankkeessa toimiva Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Minna Männikkö auttoi kattosopimuksen tekijää Pohjois-Karjalan yrittäjänaisten puheenjohtaja Päivi Könöstä ja yrittäjänaisten jäsentä Fysioterapia Sulavin Sirpa Ujala-Lavikaista tuottamaan kilpailutuksessa tarvittavat dokumentit. Hakkeen kanssa yhteistyössä toteutettavassa prosessissa tarvitaan keskimäärin 3 tapaamista asiantuntijoiden ja tilaajan kesken. Asiantuntijat selvittävät yhteishankinnan piirissä olevien tarpeet ja toiveet ennen prosessin käynnistämistä sekä tiedottavat yrittäjille työterveyshuollosta ja siihen liittymisen mahdollisuudesta.

Minna Männikön ja Riikka Turusen ohjaama Pohjois-Karjalan Yrittäjänaisten työterveyshuollon hankintaprosessi saa siis päätöksen tulevana perjantaina 30.6. klo 10, kun Pohjois-Karjalan Yrittäjänaisten työterveyshuollon kattosopimus solmitaan PK-terveyden tiloissa Prismassa. Paikan päällä ovat Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) edustajina palveluliiketoimintojen toimialajohtaja Tiina Tolvanen ja asiakkuus- ja myyntipäällikkö Mari Tarvainen.

Lisätietoja:
Minna Männikkö, Työterveyslaitos, puh 050 324 9965, minna.mannikko@ttl.fi
Päivi Könönen, Pohjois-Karjalan yrittäjänaiset ry, puh: 0505233883, paivi.kononen@hr-consulting.fi