Kasvuyrityksen ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Hankkeen tavoitteena on lisätä pienten ja keskisuurten kasvuyritysten ja kasvuhakuisten startup-yritysten ymmärrystä henkilöstöjohtamisen asioiden merkityksestä osana yrityksen tavoitteellista toimintaa. Hankkeessa lisätään yritysten valmiuksia kehittää omia henkilöstöjohtamisen menetelmiään oma toimintaympäristö huomioiden. Pienten ja keskisuurten kasvuyritysten henkilöstöjohtamisen kehittämisen taustalla on ajatus siitä, että kasvuvaihe edellyttää yritysten henkilöstöjohtamiselta usein ketteryyttä eli nopeaa ja tilanteen mukaan muuttuvaa, yrityksen tavoitteisiin kytkettyä, reagointia. Ketterät toimintatavat tukevat yhdessä tekemistä, ihmisten oppimista, luovuutta sekä kykyä kehittää ja innovoida. Tarpeet hankkeelle nousevat pienten ja keskisuurten kasvuyritysten omista toiveista ja kokemuksista. 

Lisätietoja hankkeesta: www.ttl.fi/ketteraHR