11.10.2021

Reija Rantala – Venäjän kaupasta lähijohtamisen kehittäjäksi

Reija Rantala opiskeli Turun kauppakorkeakoulussa liiketaloutta ja henkilöstöhallintoa. Hänen lopputyönsä käsitteli työmotivaatiota. Vaikka henkilöstöhallinto kiinnosti alana jo tuolloin, kului kuitenkin pitkä aika ennen kuin hän työskenteli varsinaisten HR-asioiden parissa. Reija opiskeli Turussa myös venäjän kieltä ja kirjallisuutta ja ne taidot määrittelivät hänen työuraansa pitkälle eteenpäin. ”Ajauduin Venäjän kaupan tehtäviin ja työskentelin ensin useita vuosia Tampereen seudulla maatalouskonetehtaassa vientiassistenttina, veimme koneita Venäjälle”.

Reija muutti Tampereelta Helsinkiin ja hän aloitti työskentelyn Venäjän kaupan kauppahuoneessa. Työ oli perinteistä vientikauppaa Suomesta Venäjälle ja hänen tehtävänsä liittyivät myyntiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Reija vieraili työssään säännöllisesti Venäjällä. Reija siirtyi seuraavaksi ABB:n palvelukseen ja ABB:n urakointipuolen projektiviennin parissa vierähtikin yli 15 vuotta. Reija työskenteli ensin Suomesta käsin, mutta pian hän lähti ensimmäiselle komennukselleen Moskovaan. Komennus kesti 1,5 vuotta. Kun Reija palasi Suomeen, hän siirtyi ensimmäistä kertaa esimiesrooliin. Reijan seuraava komennus Moskovassa kesti myös 1,5 vuotta ja komennuksen aikana Reija toimi ison yksikön päällikkönä. Komennuksen päätyttyä Reija vastasi Suomessa ABB:n urakointipuolen Venäjän ja Baltian tytäryhtiöiden toiminnoista. Muutaman vuoden päästä YIT osti ABB:ltä nämä toiminnot ja Reijan tehtäviin tuli yrityskaupan myötä muutoksia. ”Liiketoimintavastuun lisäksi hoidin yrityskaupan jälkeistä integraatiota Venäjän ja Baltian tytäryhtiöiden osalta. Vastuuni olivat urani kovimpia, mutta samalla huippuhetkiä. Yrityskauppoja tehtiin tämän jälkeen useampia ja sain olla integraatioissa mukana eri rooleissa.” Taantuman aikana Reija joutui hetkeksi työttömäksi. Reija työllistyi pian henkilöstöalan konsultointiyritykseen Virvoon. Virvon asiakas Itella (nykyinen Posti Oyj) tarvitsi Venäjän asiantuntijaa ja Reija pääsi viemään Itella-konsernin HR-prosesseja Venäjältä ostettuun isoon logistiikkayritykseen. Konsulttipestin aikana Reija työskenteli ensimmäistä kertaa varsinaisesti HR-tehtävissä. Toimeksianto kesti vuoden, mutta sen perään Reija palkattiin vielä Itellalle johtamaan Pietarin liiketoimintoja.

Viimeiset seitsemän vuotta Reija on työskennellyt valmennusyritys Stara Consulting Group Oy:ssä. Kymmenen henkilön yrityksessä työ on ollut monipuolista. Reija on toiminut kahden eri yrityksen osa-aikaisena HR Managerina ja sen lisäksi hän on toteuttanut erilaisia rekrytointitoimeksiantoja ja kehitysohjelmia ja toiminut valmentajana lähijohtajavalmennuksissa.

Reija kokee onnistuneensa työurallaan muun muassa siinä, että hän on pystynyt hyödyntämään aiempaa liiketoimintaosaamistaan myöhemmissä HR-tehtävissä. Liiketoimintaosaaminen on tuonut HR-työhön lisää uskottavuutta ja vakuuttavuutta. Toisaalta hän kokee myös, että paljon on pitänyt opetella aina tapauskohtaisesti sen mukaan mitä on tullut eteen. ”Itellan HR-tehtävässä koen onnistuneeni, koska onnistuin liiketoimintataustani ja kielitaitoni ansiosta luomaan luottamukselliset suhteet venäläisiin johtajiin ja HR-organisaatioon. Koin, että olin oikeassa paikassa asiantuntijana.”

Korona-aikana Reija on joutunut opettelemaan uusia etätyökaluja. Monet valmennukset on toteutettu ja toteutetaan tälläkin hetkellä pelkästään etänä. Muuten korona-aika ei ole hirveästi vaikuttanut arkeen ja etätöitä Reija oli tottunut tekemään jo vuosien ajan. HR Managerin roolissa asiakasyrityksessä korona-aikana on pitänyt miettiä erityisesti, miten tuotannollisissa tehtävissä toimivia työntekijöitä suojellaan koronalta. Työ on vaatinut paljon järjestelyjä sekä jatkuvaa riskien arviointia viranomaistahojen ohjeistusten seurantaa ja käytäntöön soveltamista.

Reija on työskennellyt uransa aikana välillä epämukavuusalueellakin. Reijan mielestä on ollut tärkeä uskaltaa ottaa vastaan uusia haasteita, vaikka rimakauhua on välillä esiintynyt. Reija on iloinen, että hän uskalsi lähteä Venäjän komennuksille, kun esimies komennuksia ehdotti ja Reijaan sillä tavalla luotti. Reija ei ole edennyt urallaan suunnitelmallisesti, mahdollisuudet ovat ilmaantuneet ja vaikuttaneet uran suuntaan. Reija kokee, että HR:ssä on keskeistä ymmärtää bisnestä, jotta aito kumppanuus on mahdollista saavuttaa.

”Iän myötä rauhoittuminen ja oman ajan löytäminen on tullut minulle entistä tärkeämmäksi. Se onnistuu parhaiten metsässä. Marjastus, sienestys ja eläinten tarkkailu ovat mitä parasta pään tyhjentämistä.”


Haastattelu ja teksti: Heidi Partanen
Haastattelun ajankohta: 6.9.2021
Valokuva: Reijan oma arkisto