16.08.2021

Elina Heliö - ihmisläheisen johtamisen puolestapuhuja

Elina Heliö pohti lukiossa, minne lähtisi opiskelemaan. Häntä kiinnosti sekä psykologia että juridiikka. Oikeustieteellinen tuntui lopulta konkreettisemmalta vaihtoehdolta ja Elina opiskelikin juristiksi. Siitä huolimatta kiinnostus ihmisten ja organisaatioiden käyttäytymiseen on säilynyt läpi vuosien. Elinan ensimmäinen työpaikka auskultoinnin jälkeen oli Ekonomiliitossa työsuhdejuristina. Työssä näki läheltä työelämän haasteita. Elina opiskeli työn ohessa organisaatiopsykologiaa. Työ Ekonomiliitossa oli määräaikainen ja Elina siirtyi sieltä kansainvälisen teollisuusyrityksen Oy Aga Ab:n työsuhdepäälliköksi. Oy Aga Ab:lla kansainväliset yhteydet olivat arkipäivää. Siirryttyään seuraavaksi 2000-luvun alkupuolella Orionille HR Business Partneriksi, Elinan vastuut HR:ssa alkoivat laajentumaan juridiikan ulkopuolelle.

”Orionilla HR-toiminnot olivat vahvassa kehitysvaiheessa, loimme uusia prosesseja mm. suorituksen johtamiseen ja palkitsemiseen ja otimme säännölliset henkilöstötutkimukset käyttöön. Pääsimme implementoimaan laajasti eri työkaluja.”  Kolmen vuoden kuluttua Elina valittiin konsernin henkilöstöpäälliköksi. Tehtävän vastaanottaminen tarkoitti osittain paluuta juridiikan pariin, mutta työhön liittyi esimiesrooli ja se oli uutta ja houkuttelevaa. ”Ehdin olla tehtävässä reilun vuoden ennen kuin jäin äitiyslomalle. Olin juuri aloittanut äitiysloman, kun minua kysyttiin konsernin henkilöstöjohtajan tehtävään. Ajankohta oli haasteellinen, mutta pääjohtajan kanssa sovimme, että olen vuoden verran äitiyslomalla ja otan sen jälkeen vastaan henkilöstöjohtajan tehtävät.”

Orion kansainvälistyi vahvasti ja konsernissa tehtiin myös yritysjärjestelyitä. Orionin toiminta kasvoi ja kehittyi, mikä piti työmotivaatiota yllä. Toimintaa kasvatettiin Euroopan ulkopuolelle, mm. Venäjälle ja Intiaan. Silti Elina malttoi olla toisen lapsensa kanssa reilun 1,5 vuotta äitiyslomalla. Konsernin HR-toiminnossa työskenteli noin 50 hengen tiimi mukaan lukien työterveyttä ja palkkapalveluita. HR-toimintoja kehitettiin vahvasti ja esimiehille ja johdolle järjestettiin laadukkaita johtamiskoulutuksia, johon Elina pääsi itsekin osallistumaan. Hän opiskeli samalla myös mm. coachingia ja positiivista psykologiaa. Elinalla vierähti Orionilla yhteensä 17 vuotta.

Työskenneltyään noin 20 vuotta teollisuudessa, Elina kävi itsensä kanssa keskustelua työuran seuraavasta vaiheesta. Kun Pihlajalinnaan haettiin pari vuotta sitten henkilöstöjohtajaa, Elinasta tuntui, että työ palvelusektorilla voisi olla hyvää vaihtelua. Lisäksi sote-toimiala tuntui merkitykselliseltä ja sopivan haasteelliselta. Hän halusi selvittää, toimivatko samat henkilöstöjohtamisen opit palvelubusineksessä kuin teollisuudessa. ”Suosittelen hyppyjä työuralla. Olen itse saanut ennen kaikkea näkemyksellisyyttä asioihin, perspektiiviä ja syvällisyyttä, ja toki myös substanssia. Tietyt lainalaisuudet toistuvat, esimerkiksi johtamiskoulutuksiin kannattaa panostaa, niiden kautta organisaatio saa vahvan yhteisen kielen ja muuta pääomaa.”  Pihlajalinnalla on ollut toimintaa noin 20 vuotta, mutta yrityksessä on edelleen kasvuyrityksen mindset - välitön ja yrittäjähenkinen kulttuuri ja siitä Elina pitää.

Elina kokee onnistuneensa muutosten läpiviennissä. Hän on vienyt niitä asioita eteenpäin, jotka hän on kokenut liiketoiminnan kannalta tärkeiksi yrityksen kulloisessakin kehitysvaiheessa. Omana missionaan hänellä on kehittää parempaa johtajuutta ja työelämää. Ne ovat ensiarvoisen tärkeitä myös muutosten läpiviennissä. Pitkäjänteisen toiminnan edellytys on vastuullinen, eettinen ja läpinäkyvä johtaminen.

Korona-aika on vauhdittanut työn ja työelämän muutosta melkein joka sektorilla. ”Ihmiset pyrkivät lähtökohtaisesti säilyttämään nykytilaa, mutta asiat muuttuvat ja niitä pitää kehittää vastaamaan tarpeita. Ihmisten muutoskyvykkyyttä ja resilienssiä on tuettava. Pyrkimyksenä tulee olla hyvä työelämä ja ihmisten työhyvinvointi. Jos näissä ei onnistuta, liiketoimintakaan ei pysty uusiutumaan ja kasvamaan.”

Korona-aikana Elina on reflektoinut omaa johtamistapaansa. Tänä aikana hän on pohtinut selkeämmin jokaista johdettavaansa erikseen ja pyrkinyt varmistamaan, että kaikki pysyvät kyydissä. Yhteinen aika on arvokasta ja yhteinen aika kannattaa käyttää hyvin. Yhteisöllisyys on tärkeää, samoin kuin erilaiset rituaalit, joita on ennen pitänyt itsestään selvinä. Näitä ei pidä unohtaa sitten, kun tulee aika palata toimistolle. Paluuta samaan vanhaan ei ole, edessä on paluu tulevaisuuteen. Erilaisia globaaleja muutoksia tulee varmasti jatkossakin.

Elinan paras oppi muille on se, että kannattaa edistää niitä asioita, joihin uskoo. Lisäksi hän uskoo keskustelun voimaan. Ei ole niin pientä asiaa tai murhetta, ettei siitä kannattaisi keskustella. Asioita on turha olettaa. Ajatukset ja oma näkemys jalostuvat, kun pääsee keskustelemaan eri ihmisten kanssa. Tämä liittyy osittain myös läpinäkyvyyteen, asiat kannattaa tehdä näkyviksi ja ihmisiä kannattaa osallistaa. Sitä kautta lisääntyy sekä ymmärrys että hyvinvointi. Elina on ottanut eräältä johtamiskurssilta mukaansa kolmen jalan teorian. Sen mukaan työelämän tulee ensinnäkin olla mielekästä ja innostavaa, toisekseen suhteet omiin läheisiin ihmisiin kannattaa pitää hyvinä ja tiiviinä ja kolmanneksi itselle kannattaa järjestää omaa aikaa - aikaa, jolloin pystyy lataamaan akkuja.

Haastattelu ja teksti: Heidi Partanen
Haastattelun ajankohta 31.5.21
Valokuva: Elinan oma arkisto