17.05.2021

Minna Tuomi - kehittäjä merkityksellisessä työssä

Minna Tuomella on verenperintönä rakkaus ruokaan ja käsillä tekemiseen. Karjalainen suku ja mummon esimerkki saivat Minnan opiskelemaan suurtalousesimiehen tutkintoa 90-luvun alussa, ylioppilaskirjoitusten ja ravintola-alan töiden jälkeen. Minna valmistui ravintolapäälliköksi ja hän teki pitkään ravintola-alan töitä. Opinnot täydentyivät johtamisen erikoisammattitutkinnolla Haaga-Heliassa, jonka jälkeen hän vastasi Fazer Amican viiden ravintolan toiminnasta ja ruokatuotannon suunnittelusta ryhmäpäällikkönä Espoossa. Parhaimmillaan lounastavia asiakkaita oli Otaniemen kampuksella 3000 päivässä. ”Ravintola-alan työ oli kutsumusammattini, sydämen työ. Jouduin kuitenkin terveysongelmien vuoksi lopulta vaihtamaan uraa, Varman työeläkekuntoutuksen kautta.”

Uusi ura löytyi työkokeilun kautta Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:stä. Vantti huolehtii Vantaan kaupungin ateria-, puhdistus-, kiinteistö-, aula- ja turvapalveluiden toimivuudesta. Minnan uusi kutsumusammatti oli löytynyt. Minnan työnkuvaan hallinnossa kuului aluksi AROMI-tuotannonohjausjärjestelmän taustatöitä ateriapalvelupuolella, sen jälkeen häntä pyydettiin Urbaania kasvua Vantaa -hankkeeseen projektikoordinaattoriksi. Urbaania kasvua Vantaa -hanke on kehityshanke, joka pyrkii löytämään ratkaisuja vantaalaisen työvoiman, sekä työssäkäyvien että työttömien, osaamisen kehittämiseen sekä tukemaan vantaalaisten yritysten kehitystä digitalisaation ja automatisaation aikakaudella. Tämän kolmivuotisen EU-hankkeen tavoitteena on Vantaan työvoiman osaamistason nostaminen, alueen työllisyyden parantaminen sekä työpaikkojen lisääminen ja osaamisen kehittäminen. Hankkeen keskiössä on työllistäminen ja osaamisen kasvattaminen esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen avulla. Kohderyhmänä ovat osatyökykyiset, heikosti työllistyvät, matalasti koulutetut ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hanketyö on ollut erittäin onnistunutta. Hankkeen kasvudiilien aikana on solmittu 46 oppisopimusta ja työllistetty 40 osatyökykyistä Vanttiin. Hankkeen kautta työllistyneet ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja hoitavat työtehtäviään tunnollisesti.

Urbaania kasvua -hanketyön menestyksen siivittämänä Minna sai aiheidean uuteen hankkeeseen, johon Vantissa haettiin Kevalta kehittämisrahaa ja se myönnettiin. Kevan hanke on kaksivuotinen työelämän kehittämisrahahanke, jonka aihe on ”Monikulttuurisuusvalmiuksien kehittäminen ja erityisryhmien integroiminen Vanttiin perehdytyksellä”. Tässä hankkeessa Minna toimii projektipäällikkönä. Hanke käynnistyi tämän vuoden tammikuussa. Vanttiin on hankittu sähköinen Itslearning-perehdytys- ja koulutusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea ja helpottaa maahanmuuttajahakijoiden, osatyökykyisten ja erityisryhmien perehdyttämistä ja työllistämistä.

”Olen todella kiitollinen, että työtehtävä Vantin projektikoordinaattorina tarjoutui puolivahingossa. Olen saanut työn, jossa voin vaikuttaa ja tehdä itsenäisiä päätöksiä sekä jossa olen saanut todella paljon aikaan. Koen vahvasti onnistuneeni työssäni. Haluan löytää hyviä ratkaisuja, kehittää toimintaa myös jatkossa ja auttaa heikossa asemassa olevia. Työni on merkityksellistä. Olen myös yllättänyt itseni, olen alkanut kirjoittamaan blogeja ja artikkeleita aiheen tiimoilta, tätä en olisi ennen uskonut tekeväni.”

Molemmissa hankkeissa (Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen projektikoordinaattorin ja KEVA-hankkeen projektipäällikön työssä) Minnan tukena on laaja yhteistyöverkosto. Hän tekee myös HR-asiantuntijan tehtäviä Vantissa. Työ on tärkeää, sillä nykyinen henkilöstö ikääntyy ja uusista tekijöistä on pulaa. Työelämä saisi myös olla inhimillisempää. Työllistymisessä on myös paljon esteitä, joita yhteiskunnan keskitetympi toiminta voisi osaltaan paremmin purkaa.

Korona-aikana Minnalla on ollut ikään kuin yksinyrittäjätunnelma. Mennyt vuosi on ollut tiivistä tietokoneen ääressä istumista, palavereita on palavereiden jälkeen ja tekemistä riittää. Itsensä hyvä johtaminen on tärkeää.

Minna haluaa kannustaa kaikkia olemaan rohkeita, omia rajoja kannattaa rikkoa. Jokaisella on varmasti paljon enemmän kapasiteettia kuin aluksi uskoisikaan. Itseään ei kannata laittaa liian ahtaaseen laatikkoon, maailma avautuu rohkealle paljon enemmän.


Haastattelu ja teksti: Heidi Partanen
Haastattelun ajankohta 14.4.21
Valokuva: Minnan oma arkisto