12.04.2021

Tia Nyman - johtotähtenä jatkuva osaamisen kehittäminen

Sattuma johdatteli nuoren Tia Nymanin uran alkutaivalta. Tia työskenteli kouluaikana McDonaldsissa ja hän eteni siellä nuoresta iästään huolimatta nopeasti esimiestehtäviin. Ravintola-alassa hän piti siitä, että siellä pääsi läheiseen tekemiseen monenlaisten ihmisten kanssa. Lukioaikana piti miettiä jatko-opintojen suuntaa ja omien työkokemustensa pohjalta hän lähti opiskelemaan restonomiksi. Tia työskenteli opintojen jälkeen Helsinki-Vantaan lentoasemalla monessa yksikössä esimiestehtävissä. Hän sai hyvää palautetta työskentelystään ja sen myötä hänellä heräsi kiinnostus henkilöstöjohtamiseen. Tia suoritti ensin henkilöstöassistentin tutkinnon ja valmistuttuaan omalla työnantajalla, SSP Finlandilla, aukesi sopiva työtehtävä HR-yksikössä. Kuuden työskentelyvuoden päätteeksi Tia vastasi henkilöstöpäällikkönä yrityksen Suomen HR-toiminnoista. Tehtäväkenttä oli laaja ja vaativa, työsuhdeasioista osaamisen kehittämiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, mutta työnantaja mahdollisti oppimisen ja kehittymisen. ”Kehitä ja luo uutta sen mukaan mille näet tarvetta”, Tialle sanottiin.

Tia siirtyi seuraavaksi Baronalle henkilöstövuokrauspuolelle työsuhdepäälliköksi. Tia näki isossa konsernissa paljon mahdollisuuksia oppia lisää. Ammatillisesti Tiaa alkoi yhä enemmän kiinnostamaan työhyvinvointipuoli ja parin työskentelyvuoden jälkeen Tia siirtyi Sokotelille HR-asiantuntijaksi, työhön, jossa oli mahdollista oppia lisää työkykyjohtamisesta. Jo vuoden kuluttua siirtymisestä, Baronalta tarjottiin henkilöstöpäällikön paikkaa Baronan Horeca-toimialalta. Tia koki, että tätä tilaisuutta ei voinut ohittaa. Tia on vastannut siitä lähtien ison toimialan HR-funktiosta. Työssä pääpaino on strategisessa HR:ssä, mutta työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Toimialalla on vakituisessa työsuhteessa olevia toimihenkilöitä ja tuhansia vuokratyöntekijöitä. Tian työtä tukee monialainen oma tiimi ja ammattitaitoiset kollegat.

Työssäni parasta on se mitä mahdollisuuksia työ antaa. Kun itseä kiinnostaa jokin osa-alue, on mahdollista päästä työryhmiin asiaa kehittämään. Olen esimerkiksi työkykyjohtamisen ryhmässä miettimässä, miten voimme kehittää työkykyjohtamista konsernitasolla. Täällä on mahdollista oppia koko ajan lisää ja ympärillä on aina ihmisiä, jotka auttavat, sparraavat ja tarvittaessa kannattelevat.”

Tia on opiskellut vuosien varrella monenlaista työn ohessa, mm. ylemmän AMK-tutkinnon ja yksittäisiä kursseja, mm. psykologiaa ja kriisiviestintää.

Tia kokee onnistuneensa kulttuurin johtamisessa ja arvojen tuomisessa työhön. Kun Tia palasi takaisin Baronalle, Barona oli tehnyt juuri ison yrityskaupan ja oli tarvetta löytää hyvä yhdessä tekemisen kulttuuri. Yrityksessä käytiin paljon arvokeskustelua. Korona-aikana on myös hienosti osattu heittäytyä uusiin tilanteisiin, vaikka korona on iskenyt lujaa juuri hotelli- ja ravintola-alaan. Tänä aikana on pitänyt oppia uusia työskentelytaitoja ja työtehtäviä, kehittäen uusia liiketoimintaideoita ja auttaen toisia toimialoja. Päivämäärä 13.3.2020 on jäänyt vahvasti mieleen. Korona on kääntänyt Tiankin työnkuvan uuteen asentoon. Viimeisen vuoden aikana työ on painottunut vahvasti työsuhdeneuvontaan ja ohjeiden antamiseen omille työntekijöille ja asiakkailla työskenteleville henkilöille. Lomautuksilta ei ole säästytty ja korona on mullistanut monen ihmisen arjen muutenkin kuin työn osalta. Tialla on iso halu tukea muita ja toisaalta huoli siitä, miten yhteisöllisyys saadaan pysymään tässä ajassa. Tia on oppinut korona-aikana myös itsestään paljon. Hän on pystynyt kantamaan vastuuta ja tekemään päätöksiä paineisessa tilanteessa. Asioita on pitänyt opetella nopeasti.

Tian vinkki muille on se, että kannattaa uskaltaa puhua omista haaveistaan ja tavoitteistaan ääneen, silloin ne voivat toteutua. Tärkeää on myös kysyä palautetta omasta toiminnasta, kuulla miten muut näkevät omat vahvuudet ja kehittymiskohteet. Tia käy säännöllisesti kehityskeskustelua itsensä kanssa. Hän tekee suunnitelman asioista, joista hän haluaa oppia lisää, hän pohtii mitä taitoja olisi tärkeä kartuttaa tulevaisuutta varten ja suunnittelee polun, kuinka sinne päästään - oma kehittymisen kartta.


Haastattelu ja teksti: Heidi Partanen
Haastattelun ajankohta 3.4.21
Valokuvat: Tian oma arkisto