15.03.2021

Visa Myllyntaus - vahva oman alansa osaaja

Visa Myllyntaus opiskeli ensin yritysturvallisuutta Laurea-ammattikorkeakoulussa. Opiskelun aikana hän oli sekä Englannissa vaihdossa että työskenteli osa-aikaisesti Fingrid Oy:ssä riskienhallinnan ja turvallisuuden suunnittelun parissa. Hän halusi kuitenkin opiskella lisää ja kokea yliopistomaailman, joten opiskelu jatkui vielä Turun kauppakorkeakoulussa. Visa oli ollut jo alle kouluikäisenä kiinnostunut Japanista ja hänen tavoitteensa oli päästä Japaniin vaihtoon. Tavoite toteutuikin, Visa pääsi tutustumaan japanilaiseen kulttuuriin Osakassa ja Tokiossa yhteensä puolentoista vuoden ajan. Kauppakorkeakoulussa Visan ammatillinen suunta muuttui, kun hän huomasi, kuinka kiinnostavaa HR-maailma on. Visan pääaineeksi valikoitui siten johtaminen. Opinnot olivat Turussa ja osa-aikainen työ Helsingissä ja pendelöinti tuntui raskaalta, joten Visa päätti etsiä uusia töitä Turusta. Ensimmäinen HR-puolen työ löytyikin Turusta Psycon Oy:lta henkilöarviointien parista. ”Oli mahtavaa saada jalansija HR-puolella, opin valtavasti uutta ja työ oli tosi kivaa. Aiemmasta työstäni turvallisuuspuolelta opiksi jäi tietty systemaattisuus, sovittujen toimintamallien mukainen toiminta ja laadun varmistaminen”.

Valmistuessaan Visa muutti takaisin Helsinkiin ja aloitti työt rekrytoijana Lassila & Tikanoja Oyj:ssä. Toimenkuvaan kuului siivoojien, kiinteistöhuoltajien ja jäteautonkuljettajien rekrytointi. Ensimmäisen vuoden aikana Visa teki rekrytointiennätyksen rekrytointien määrässä. Visa eteni tiiminvetotehtävään rekrytointipäälliköksi ja rekrytointi keskittyi sen jälkeen asiantuntija- ja päällikkötason tehtäviin. Visa työskenteli myös HR-kehityspäällikkönä ennen kuin siirtyi nykyiselle työnantajalleen K-ryhmään 3,5 vuotta sitten.

Nykyisessä työssään Konsernin HR:ssä Visa vastaa rekrytoinnista, perehdytyksestä, työntekijäkokemuksesta ja henkilöstötutkimuksista. Tämän vuoden alkuun asti työnantajabrändistä vastaaminen kuului myös työnkuvaan. Työ on monipuolista ja työssä on paljon vaikutusmahdollisuuksia. ”Minulla on täällä maailman parhaat työkaverit. Koronassa raskainta on se, että ei nähdä. Ei ole ollenkaan sama juttu olla Teamsissä kamerat päällä. Työkavereista saa valtavasti energiaa, nyt energiaa pitää hakea enemmän muista asioista.” K-ryhmän muutostahti on viimeisen parin vuoden aikana ollut nopea ja sellaisessa työpaikassa on kiinnostavaa tehdä töitä.

Korona-aika on harmillinen, mutta se ei ole muuten vaikuttanut elämään ratkaisevasti. Visalla on monenlaista muuta tekemistä käynnissä samaan aikaan. Elokuussa julkaistaan Visan ja Miltton Oy:n konsultti Miikka Huhdan kirja työntekijäkokemuksesta ja työnantajabrändistä. Visa kokee, että hän on oppinut kirjaa kirjoittaessaan enemmän kuin koskaan ennen. ” Opiskellessa ei osaa vielä viedä asioita käytäntöön. Toisaalta työn ohessa oppiminen on erilaista, käytännönläheistä ja liittyy johonkin käytännön ongelmaan ja vahvasti arjen toimintaan, harvemmin siellä rakentaa mitään malleja. Mutta kirja ei voi olla valmis, ellei siellä ole teoriaa, malleja, yleistyksiä, työkaluja, joita voi viedä omaan työhön, joten on pakko viedä omaa oppiaan selkeämmäksi ja strukturoidummaksi. Kun tietää, että joku tulee lukemaan kirjan, prosessi on ihan erilainen ja laatuvaatimus nousee ihan huippuunsa”. Kirjan tavoitteena on kuvata kokonaisprosessi siitä, kuinka yrityksessä tehdään ensin todellisuus niin hyväksi, että työntekijöiden on hyvä olla siellä töissä ja sen pohjan päälle rakennetaan työnantajabrändi, joka houkuttelee uusia työntekijöitä ja innostaa nykyisiä.

Visa on toiminut myös sivutoimisena yrittäjänä vuoden verran. Hän on ollut pitkään kiinnostunut yrittäjyydestä ja yrittäjyys on myös toiminnan keskiössä K-ryhmässä. Visalla on ollut asiakkaina esimerkiksi oppilaitoksia. Myös oppilaitokset haluavat rakentaa omaa oppilaitosbrändiä houkutellakseen uusia opiskelijoita.
Visa kokee onnistuneensa silloin kun hän voinut konkreettisesti tuoda apua ja olla hyödyksi muille. ”En haluaisi ajatella, että suurin onnistumiseni olisi pelkästään jonkun projektin läpiveto. Pidän suurempana onnistumisena sitä, kun itselle on sanottu, että mun kanssa on kiva tehdä töitä.”

Oman kirjan kirjoittamiskokemuksen kautta Visa on sitä mieltä, että omien ajatusten jäsentäminen jollain luovalla tavalla on erinomainen tapa kehittyä ammatillisesti. Luovuudella hän ei tarkoita taiteellista luovuutta vaan jotain luovaa prosessia. Luova prosessi voi olla vaikka blogin kirjoittaminen tai satunnainen opetustyö. Kiire tappaa helposti luovuuden ja kiireestä pitäisi päästä pois, vaikka olisi paljon tekemistä. Hyvän itsensä johtamisen kautta se on osittain mahdollista.


Haastattelu ja teksti: Heidi Partanen
Haastattelun ajankohta 11.2.21
Valokuva: Visan oma arkisto