18.11.2019

Jari Cavernelis – päämäärätietoinen ja humanistinen juristi

Jari Cavernelis muutti 1990-luvun alkupuolella Satakunnasta Helsinkiin opiskelemaan kasvatustieteitä. Hän toimi luokanopettajana neljän vuoden ajan. Opetustyön jälkeen Jari sai elantonsa pesäpallosta, jonka parissa hän oli toiminut valmentajana ja pelinjohtajana jo 15-vuotiaasta lähtien. Koulutus- ja valmennuspäällikön roolissa ja valmentajana hän oppi, miten ihmisiä valmennetaan ja kehitetään dialogin ja vahvuuksien kautta. Se toimii Jarin työn kivijalkana tänäkin päivänä.

Vuosi 2000 käynnisti uuden aikakauden Jarin työuralla:

- Hain ja pääsin opiskelemaan oikeustiedettä. Olin silloin jo aikuinen ja työkokemustakin oli kertynyt. Siitä oli hyötyä, koska tiesin mitä halusin tehdä työkseni tulevaisuudessa ja valitsin täydentäviä opintoja sen mukaan. Nuoremmat opiskelijat menivät ehkä helpommin virran mukana. Valmistuin neljässä vuodessa oikeustieteen maisteriksi töiden ohella.

Juridiikka toimii hyvänä pohjana monenlaisiin työtehtäviin, mitä Jari on sittemmin korostanut myös toimiessaan Suomen Mentorit ry:n mentorina. Hän toimi nelisen vuotta lakimiehenä, minkä jälkeen hän hakeutui esimies- ja johtotehtäviin. Työ löytyi Sipoon kunnasta, jossa hän vastasi opetusjohtajana yleissivistävästä ja ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta.

- Kun aloitin työni Sipoossa, kunnassa oli kaksi täysin erillään olevaa koulutoimea, ruotsinkielinen ja suomenkielinen. Valtuusto oli päättänyt, että ne yhdistetään ja minut palkattiin toteuttamaan se käytännössä. Umpisuomenkieliselle opetusjohtajalle lähtökohta oli mielenkiintoinen ja haastava. Kohtasinkin paljon ennakkoluuloja.

Yhtenäistämistyö onnistui hyvin ja Jari kokeekin, että se on kantanut tähän päivään asti. Sipoosta hän siirtyi Suomenlinnaan, valtion virastoon, ja toimi siellä hallintojohtajana kuuden vuoden ajan. Tehtäväkenttä oli kokonaisvaltainen ja laaja. Strateginen suunnittelutyö ja tavoitteiden asettaminen ulottui organisaation kaikkiin toimintoihin.

- Tasan vuosi sitten marraskuussa aloitin työni OAJ:ssa, koska halusin takaisin opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen pariin. Koen opetusalan ammatillisesta näkökulmasta kaikkein kiinnostavimmaksi osaamisalueekseni oman substanssikokemuksenikin myötä.

Jari vastaa Opetusalan Ammattijärjestössä henkilöstöjohtamisesta ja moninaisista hallinnollisista tehtävistä. Hän toimii koko OAJ:n strategian uudistustyön vetäjänä ja johtoryhmän jäsenenä sekä kehittää tiedonhallintaa, henkilöstön osaamista, esimiestyötä ja johtajuutta.

Osaamisen kehittämisen painopistealueina OAJ:ssa ovat johtajuus, viestintäosaaminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Jarin johdolla on aloitettu henkilöstön yhteinen ja systemaattinen kehitysmatka, jonka tavoitteena on erinomaisen henkilöstökokemuksen kautta vahvistaa myös jäsenkokemusta. Jäsenlähtöisyys, ylpeä jäsen, onkin yksi uuden OAJ:n strategian peruslähtökohta.

Henkilöstöjohtamisen ammattilaisena Jari vierastaa ajatusta, että henkilöstöasioita hoidettaisiin lasikopista vain lomakkeiden kautta. Hän haluaa tutustua ihmisiin ja näkyä toimistolla.

- Henkilöstöjohtamisessa ihmiset itse ovat kaikki kaikessa. Työntekijät ovat ne päätähdet samalla tavalla kuin pelaajat urheilussa. Sitä se on valmennustyökin: pelaajat ovat keskiössä - heille rakennetaan puitteet ja heille luodaan mahdollisuus tehdä parhaansa ja onnistua. Se vaatii johdolta humaaniuden ohella myös jämäkkyyttä.

Jari kokee, että viimeiset kymmenen vuotta ovat opettaneet häntä kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja strategiseen ajatteluun. Hän tietää, miten ihmisiä innostetaan muutostilanteissa ja mikä on johtotehtävissä toimivien ihmisten vastuu. Johtaja ei ole vastuussa vain itsestään, vaan koko henkilöstöstä.

Jari kuvailee itseään nopeaksi, päämäärätietoiseksi ja aikaansaavaksi. Hän ei suhtaudu töihin vakavasti, mutta vakavissaan. Töitä ei kannata tehdä koskaan hampaat irvessä, vaan ilon ja kepeyden kautta.

- Visiot ja tavoitteet ovat turhia, jos niitä ei oteta tosissaan. Henkilöstökokemuksen kehittäminen on oma tavoitteeni. Meillä on edessä kolmevuotinen kehitysmatka, jossa haluamme tehdä OAJ:n toimistosta yhden Suomen parhaista työpaikoista. Yhteistyöllä se on mahdollista!

Haastattelu ja teksti: Tiina Äijänaho
Valokuvat: Jarin oma arkisto