17.06.2019

Essi Ekman – henkilöstötutkimusten ja viittomakielen taitaja

Essi Ekmanin lapsuuden ystävä oli inspiraation lähde tulevalle työuralle. Tämä kuuro ystävä opetti hänelle viittomakieltä ja sen innostamana Essi haki ammattikorkeakouluun opiskelemaan viittomakielen tulkiksi. Valmistumisen jälkeen hän pääsi heti alansa töihin.

- Tulkin työssä päivät vaihtelevat hyvin paljon. Saman päivän aikana olen ollut sekä hautajaisissa että päiväkodin kevätjuhlissa. Lukemattomia kertoja olen osallistunut työpaikkojen palavereihin. Juuri näiden työpaikkakäyntien ansiosta aloin kiinnostumaan erilaisista organisaatioista.

Essi aloitti töiden ohella englannin kielen opiskelun yliopistossa. Vaikka hän oli aina ollut kiinnostunut kielistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, englanti ei ollut koskaan ollut hänen vahvin aineensa koulussa. Hän kuitenkin päätti ottaa muut kiinni ja hurahti siihen kunnolla.

- Yliopiston jälkeen henkilöstöalalle hyppääminen oli varsin helppoa, koska monipuolista työkokemusta oli kertynyt jo entuudestaan. Olen usein pohtinut, minkälaiseen myllytykseen yliopisto-opiskelijat joutuvat valmistumisensa jälkeen, koska työelämäohjausta on hyvin vähän.

Essi jatkaa aiheesta:

- Vaikka yliopistoissa opetetaan työelämää näennäisesti projektitöiden kautta, se eroaa kuitenkin todellisuudesta. Nykypäivän työelämässä oman työn ja itsensä johtaminen on ensiarvoisen tärkeää eikä siihen anneta useinkaan selkeitä raameja. Opintojen aikana pitäisi olla pidempiä työharjoittelujaksoja.

Essi tekee edelleen satunnaisesti viittomakielen tulkin töitä, mutta nykyään hänen päätyönsä on Corporate Spiritillä, joka kehittää henkilöstökokemusta, asiakaskokemusta ja johtamista. Essi työskentelee siellä projektipäällikön roolissa ja toteuttaa henkilöstötutkimuksia yritysasiakkaille.

- Toimistotyö haastaa ihan eri tavalla oman työn johtamista ja aikatauluttamista kuin tulkin työ. Tulkkina keskityn vain ja ainoastaan tulkkaustilanteeseen. Toimistossa tulee sen sijaan paljon keskeytyksiä ja sähköposti paukkuu, Essi naurahtaa.

Perustoimistotyöläisen haasteista huolimatta hän viihtyy erinomaisesti nykyisessä työssään. Hän pääsee hyödyntämään kielitaitoaan ja viestinnän osaamistaan. Hän suunnittelee yhdessä asiakasyritysten kanssa tutkimusaiheen ja sen mittaus- ja toteutustavat.

- Kiireinen työelämä näkyy myös henkilöstötutkimusten toteuttamisessa. Kun ennen tehtiin pitkiä kysymyslomakkeita, nykyään ne ovat tiivistetympiä versioita ja mittauksia tehdään useammin. Tutkimuksen täytyy olla joka tapauksessa riittävän laaja, jotta saadaan tietoa kehittämisen tueksi.

Varsinaisen toteutuksen jälkeen tulokset analysoidaan, raportoidaan ja esitellään asiakkaalle. Tärkein työ alkaa yrityksissä tämän jälkeen. Mitä kehittämiskohteita Essille on jäänyt erityisesti mieleen?

- Yritykset panostavat nykyään paljon työnantajakuvan kehittämiseen. Välillä kuitenkin huomaa, että yritys keskittyy ulkoisen kuvan kehittämiseen ja unohtaa työntekijäkokemuksen, josta kaikki, niin työnantajakuva kuin asiakaskokemuskin, lähtevät. Vaikka rummuttaisi hyvää fiilistä somessa, se ei kanna pitkälle, jos työntekijät ovat tyytymättömiä ja kertovat omaa tarinaansa.

Henkilöstökyselyn tulokset eivät useinkaan tule yllätyksenä yritykselle. Konkreettisten tulosten ja näkökulmien lisäksi tutkimus tarjoaa henkilöstölle tilaisuuden tulla kuulluksi. Tulosten avulla yrityksen tilaa on helppo lähteä arvioimaan ja miettimään seuraavia askelia ja niiden vaikuttavuutta.

- Useimmiten yritykset analysoivat tuloksia ja takertuvat niihin seikkoihin, mitkä vaativat kehittämistä, mutta aivan yhtä tärkeää on kehittää ja ylläpitää vahvuuksia. Tutkimuksen myötä myös henkilöstön odotukset kasvavat. On erityisen palkitsevaa nähdä, miten arjen toimintaa on lähdetty kehittämään aidosti yhdessä henkilöstön kanssa.

Essi tekee mielellään yhteistyötä monenlaisten ammattiryhmien kanssa. Hän sparrailee sekä kollegojen että täysin eri aloilla työskentelevien ystäviensä kanssa. Erilaiset elämänkokemukset ja näkökulmat avartavat myös omaa ajattelumaailmaa.

- Kun perinteinen HR-työ muuttuu työelämän muutoksen mukana, henkilöstöammattilaistenkin roolia on hyvä miettiä laajemmin kuin nykypäivänä. Monenlaisilla koulutus- ja ammattitaustoilla on paljon annettavaa sillä kentällä.

Haastattelu ja teksti: Tiina Äijänaho
Valokuvat: Essin oma arkisto