23.04.2019

Anu Autio – yrittäjyydestä nauttiva valmennusammattilainen

Anu Autiolla oli selkeä visio työurastaan jo parikymppisenä. Hallinnon tradenomin opintojen aikana hän kirjasi tulevaisuuden tavoitteitaan ylös. Ensimmäiset viisi vuotta hän aikoi työskennellä henkilöstöpalvelualan yrityksessä, opiskella lisää johtamisesta ja työyhteisöjen toiminnasta, oppia eri toimialojen käytäntöjä ja rakentaa verkostoja. Sen jälkeen hän ryhtyisi yrittäjäksi.

- Olin jo ensimmäisissä työpaikoissani kiinnittänyt huomiota työyhteisöjen toimintaan ja johtamiseen ja todennut, että asioita voisi tehdä paljon paremmin. Kun muutostilanteissa johdettiin enemmän asioita kuin ihmisiä, henkilöstö reagoi väsymällä ja vaihtamalla työpaikkaa.

Suunnitelmien mukaan työelämä sitten etenikin. Anu työskenteli henkilöstöpalvelualalla reilun neljän vuoden ajan. Alkuvuodesta 2009 hän perusti oman henkilöstön ja organisaatioiden kehittämiseen ja kouluttamiseen erikoistuneen yrityksen. Hän lähti rakentamaan omaa osaamistaan ja kokemustaan erityisesti Insights Discovery-mallin päälle, jonka käyttöön Anu oli kouluttautunut jo vuonna 2005.

Anu näkee valmentajan työssään selkeästi, miten työelämän muuttuminen haastaa johtamista, esimiestyötä ja työyhteisöjä. Yksi johtamismalli ei luonnollisestikaan sovi kaikille yrityksille, vaan jokaisen organisaation täytyy löytää oma tapa toimia. Saman työyhteisön sisälläkin ihmiset kaipaavat erilaisia johtamistyylejä.

- Esimerkiksi yrityksen johdon tai yksittäisen esimiehenkin vaihtuminen voi muuttaa paljon. Jos edellisen johtajan aikana työnteko on ollut tarkkaan kontrolloitua, seuraavan johtajan aikana tavoitteena voi olla pitkälle viety itseohjautuvuus. Tällöin on syytä ymmärtää, etteivät toimintatavat muutu yhdessä yössä.

Anun mukaan organisaatioissa tasapainoillaan vallan ja vastuun välillä. Työntekijöiltä odotetaan yhä enemmän itsensä johtamisen taitoja, kuten oman työn johtamista, ajanhallintaa, päätöksenteko- ja toimeenpanokykyä ja palautteenantotaitoja. Aiemmin näitä taitoja vaadittiin esimiehiltä, mutta nykyään niitä edellytetään myös työntekijöiltä. Muutokset eivät tapahdu hetkessä. Vastuun ja vallan uusi jakautuminen vaatii johtamiselta uutta otetta ja johtajilta uusia taitoja.

Anu kannustaa pohtimaan ammatillisia unelmiaan ja asettamaan itselleen tavoitteita. Välillä on hyvä myös pysähtyä miettimään, minkälainen rooli ja työympäristö itselle oikeasti sopii ja minkälaista johtamista haluaa.

- On hyvä tilanne, jos toiveista voi puhua avoimesti esimiehen ja työyhteisön kanssa ja toivottuja muutoksia on mahdollista toteuttaa. Joissain tilanteissa on ihan ok todeta, että toiveet ja tavoitteet eivät kohtaa - tällöin omia unelmia kannattaa lähteä tavoittelemaan muualta. Epäsuotuisassa työympäristössä, jossa ei pääse hyödyntämään omia vahvuuksiaan, työssäjaksaminen voi olla koetuksella.

Anun omat henkilökohtaiset vahvuudet, tavoitteellisuus ja päämäärähakuisuus, näkyvät asiakastyössä. Valmennus- ja kehittämisohjelmissa on aina selkeät tavoitteet, joita kohden edetään. Hän kannustaa ihmisiä kehittämään itsetuntemustaan, haastamaan itseään ja näkemään mahdollisuuksia. Anun työn sydän on edelleen Insights Discovery -henkilöprofiilit ja niihin liittyvät työyhteisö- ja esimiesvalmennukset.

- Insights Discovery-päivissä näkee ihmettelyä, innostusta, naurua ja joskus jopa iloista itkua, kun osallistujat oivaltavat jotain merkityksellistä itsestään tai muista. Henkilöprofiilin tulokset voivat mennä hyvin syvälle ihmisen tunteisiin. Tärkeintä valmennusten ja kehittämisohjelmien opeissa on kuitenkin jatkuvuus eli miten ihmiset hyödyntävät tuloksia ja tekevät sovittuja toimenpiteitä käytännössä.

Haastattelu ja teksti: Tiina Äijänaho
Valokuvat: Anun oma arkisto