18.03.2019

Heidi Partanen – aktiivinen kehittäjä niin töissä kuin vapaa-ajallakin

Heidi Partanen on ollut työelämässä siitä lähtien, kun hän täytti 15 vuotta. Hän aloitti kauppatieteiden opinnot Lundin yliopistossa, Ruotsissa. Työnteko jatkui sielläkin opintojen ohella.

Heidin tarkoituksena oli suorittaa tutkinto Lundissa loppuun saakka, mutta nykyisen aviomiehen tapaaminen muutti suunnitelmia. He palasivat yhdessä Suomeen ja Heidi jatkoi opintojaan Hankenilla. Harjoittelun hän teki Frankfurtissa ja myöhemmin hän opiskeli vielä henkilöstöhallintoa Lontoossa.

Heidin pääaine oli markkinointi, mutta ensimmäinen varsinainen työpaikka löytyi henkilöstöpuolelta, kun hän pääsi Canonille suunnittelemaan koulutuksia työntekijöille. Sittemmin hän teki töitä myös markkinoinnissa ja tuotepäällikön roolissa, mutta palo henkilöstötehtäviin oli syttynyt.

Canonin jälkeen Heidi on työskennellyt muun muassa rekrytointialan yrityksessä ja Siemensillä vastaamassa isoimman liiketoimintayksikön henkilöstöasioista. Pisimmän työsuhteensa hän on tehnyt SOK-yhtymässä, jossa työnkuvaan kuului työhyvinvoinnin edistämistä, työkykyjohtamista ja esimiestyön kehittämistä.

- Esimiehen rooli on muuttunut vuosien myötä. Heiltä odotetaan valmentavaa työtapaa, vapautta ja joustoja työn toteuttamiseen.

Heidi jatkaa:

- Työntekijöiden erilaisuus ja erilaiset toiveet tuovat haastetta esimiehen arkeen. Toiset työntekijät haluavat toimia itseohjautuvasti ja toivovat etätöitä, kun taas toisille se ei ole ollenkaan luontevaa. Selkeistä pelisäännöistä on apua tällaisiinkin tilanteisiin.

Reilu vuosi sitten Heidi hyppäsi täysin uuteen työrooliin. Hän oli kehittänyt työkykyjohtamista yrityksen henkilöstöhallinnossa, mutta koki, ettei tuntenut riittävästi työterveyden näkökulmaa. Rohkeasti hän hyppäsi työterveyshuollon puolelle ja toimii siellä nyt asiakkuuspäällikkönä. Nykyisessä roolissaan hän pääsee kehittämään useiden asiakasyritysten työterveyttä ja työhyvinvointia.

- Koen onnistuneeni työssäni silloin, kun työkykyasiat on saatu johdon agendalle ja henkilöstön toiveita on päästy viemään toteutukseen. Se kertoo luottamuksesta ja siitä, että työllä on ollut oikeasti merkitystä.

Heidi on aina halunnut kehittää osaamistaan ja oppia uusia taitoja. Suurimman hyödyn hän kokee saaneensa ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutuksessa kuutisen vuotta sitten. Vuorovaikutustaitojen ja tavoitteellisuuden opiskelua hän suosittelee lämpimästi kaikille, varsinkin esimiestehtävissä toimiville.

Osaamisella on muutenkin suuri merkitys työelämässä. Uusia taitoja tarvitaan, kun työtehtävät muuttuvat ja jotkut loppuvat kokonaan. Esimerkiksi HR-tehtävissä perustyöt pystytään yhä enenevissä määrin automatisoimaan. Tämän ansiosta henkilöstöammattilaiset voivat keskittyä paremmin johdon tukemiseen, organisaatiokulttuurin kehittämiseen ja osaamisen kasvattamiseen.

Heidi on aikaansaava myös vapaa-ajallaan. Elämän kirjoa on tullut nähtyä vapaaehtoistyön kautta. Hän on ollut aktiivinen Naisten Pankissa useamman vuoden ajan. Tämän lisäksi hän on toiminut tukihenkilönä maahanmuuttajanaiselle Väestöliiton Womento-työuramentorointihankkeessa ja matkustanut kahdeksi viikoksi Keniaan tekemään kehitysyhteistyötä.

- Näiden kokemuksien perusteella sanoisin, että meillä on asiat todella hyvin. Sitä pitäisi osata oikeasti arvostaa. Työelämässäkin monet asiat ovat menneet parempaan suuntaan. Meillä on paljon hyviä ja vastuunsa kantavia työnantajia ja erinomaisia etuja henkilöstölle.

Heidi kokee olevansa työelämässään oikealla polulla. Hän haluaa jatkossakin kehittää omaa osaamistaan ja panostaa ihmisten hyvinvointiin, osaamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Hän kannustaa kokeilemaan ja tekemään:

- Vietämme aikaa töiden parissa niin pitkään, että on tärkeää tehdä erilaisia asioita, tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja hypätä rohkeasti tuntemattomaan. Jos oma työ ei vie eteenpäin, aina kannattaa olla suunnitelma B. Työnantajille haluan siteerata Richard Bransonia: Take care of your employees and they will care of your business.

Haastattelu ja teksti: Tiina Äijänaho
Valokuvat: Heidin oma arkisto