18.09.2018

Milla Kansonen – yhteisöllisyyttä arvostava rekrytoinnin ammattilainen

Milla Kansonen on työskennellyt Psyconin rekrytointikonsulttina kuuden vuoden ajan. Intohimo rekrytointityöhön syttyi opintojen aikana, jolloin hän toimi myös myymäläpäällikkönä. Työssä tuli tutuksi henkilöstöhallinnon kenttä palkka-asioista työhyvinvointiin.

Millaa kiinnostaa rekrytoinnissa erityisesti ihmisten välinen vuorovaikutus ja viestinnälliset osa-alueet. Hän on opiskellut Jyväskylän yliopistossa puheviestintää, mikä on sittemmin lyhennetty muotoon viestintä. Opinnoissaan hän keskittyi erityisesti työelämä- ja johtamisviestintään.

Valmistumisen jälkeen Milla pääsi rekrytointi- ja viestintätehtäviin konsultointiyritykseen, mikä yhdistyi myöhemmin osaksi Rainmaker-nimistä yritystä. Sieltä hän siirtyi Psyconille. Rekrytoinnin ohella hän hyödyntää pedagogista pätevyyttään ja kouluttaa yritysten henkilöstötiimejä ja esimiehiä. Vuosien varrella vastuuta on tullut myös viestintätehtävistä, asiakkuuksien hoitamisesta ja palveluiden kehittämisestä.

- Olen tehnyt pitkään yhteistyötä samojen asiakkaiden kanssa. Sen ansiosta pääsen seuraamaan kokonaisvaltaisemmin rekrytointien onnistumista organisaatioissa. Näen, miten rekrytoidut henkilöt kasvavat rooleihinsa ja etenevät työssään esimerkiksi esimiestehtäviin, Milla kertoo.

Rekrytoinnin merkitys kasvaa koko ajan, kun yritykset kilpailevat osaajista. Milla onkin pohtinut, pitäisikö rekrytoinnin kuulua ollenkaan henkilöstöyksikköön vaan esimerkiksi viestinnän tai liiketoimintojen yhteyteen. Isommissa organisaatioissa se voisi olla kokonaan oma yksikkönsä.

Työnsä ansiosta Milla on päässyt tutustumaan niin yksityisen, julkisen kuin kolmannenkin sektorin organisaatioihin ja heidän toimintatapoihinsa. Monenlaisia toimintaympäristöjä, toimialoja ja tehtäväkenttiä on tullut nähtyä vuosien ajan. Työelämä muuttuu koko ajan ja se herättää myös huolta:

- Nykypäivän työelämä tuo työntekijöille vapautta, mutta myös epävarmuutta. Kun omat vanhempani ja isovanhempani tekivät uransa yhdessä tai kahdessa työpaikassa, nykyään ammattikin voi vaihtua useita kertoja. Muutoksiin sopeutuminen vaatii elämänhallintaa ja itsensä johtamista. Olen huolissani erityisesti parikymppisistä nuorista, jotka ovat täysin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella.

Milla jatkaa vakavasta aiheesta:

- Monet ihmiset ovat nykyelämässä todella yksin. Se ei katso ikää, sukupuolta tai taloudellista tilannetta. Toivoisin että yhteiskunnan fokus siirtyisi enemmän yhteisöllisyyteen kannustamiseen.

Milla kannustaa yhteisöllisyyteen myös työpaikoilla. Pienillä teoilla ja arkisella huomioimisella voidaan osoittaa keskinäistä arvostusta ja lisätä hyvinvointia. Pienen lapsen äitinä Milla arvostaa vapautta ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan työn toteuttamiseen ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

Milla on kehittänyt osaamistaan henkilöstöjohtamisen opintojen parissa ja hän on juuri aloittamassa valmennusopintoja. Milla haluaa kuitenkin nostaa esille arkisen työssä oppimisen:

- Ennen ammattitaidon kehittäminen yhdistettiin aina seminaareissa istumiseen ja työnantajan tarjoamiin kursseihin. Itsensä kehittäminen ei kuitenkaan ole vain työnantajan vastuulla eikä sen tarvitse olla aina muodollista koulutusta. Oppiminen tulee olla arkeen kytkettyä ja oppimisen paikkoja tulee itse löytää omasta työstään. Välillä tekee toki hyvää mennä myös oman työpaikan ulkopuolelle vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia.

Aktiivinen ja sosiaalinen työ kaipaa vastapainoksi luonnon rauhaa. Kotkasta kotoisin oleva Milla on asunut opiskeluaikaa lukuun ottamatta aina meren äärellä. Hän nauttii luonnon läheisyydestä. Milla pitää myös kirjoittamisesta.

- Ehkä sitten joskus eläkkeellä kirjoitan romaanin tai opiskelen eräoppaaksi. Tai ehkä teen sen jo huomenna, Milla naurahtaa.

Haastattelu ja teksti: Tiina Äijänaho
Valokuva(t): Millan oma arkisto