23.10.2017

Eija Kjelin – arjen kohtaamisia arvostava opettaja

Viitisentoista vuotta sitten Eija päätti hakea opettajakoulutukseen. Hänen ajatuksenaan oli hyödyntää henkilöstötehtävissä kertynyttä kokemustaan myös tuntiopettajana. Valmistumisensa jälkeen hän sai lehtorin työn Haaga-Heliasta, mikä osoittautui hyväksi ja pitkäaikaiseksi ratkaisuksi.

Ennen opettajan työtään Eija on työskennellyt asiantuntijatehtävissä ja konsulttina useilla toimialoilla. Kokemusta löytyy myös julkiselta sektorilta. Hyvin antoisina ja opettavaisina Eija kokee vuodet Postilla, jossa hän työskenteli muun muassa henkilöstöpäällikkönä. Posti muuttui vuosien aikana virastosta liikelaitokseksi ja sitten yhtiöksi, mitä saneerattiin ja kehitettiin samaan aikaan.

Eija viihtyy mainiosti opettajan työssään. Hän opettaa aikuisopiskelijoille muun muassa muutoksen johtamista ja strategista henkilöstöjohtamista sekä antaa esimiesopiskelijoille työnohjausta. Jatkuva opiskelu kuuluu omaankin työnkuvaan, jotta pysyy ajan hermolla. Vaikka opettaja toimii nykyään enemmän opiskelijoiden ohjaajana ja mahdollistajana kuin perinteisenä luennoitsijana, hyvällä luennollakin on silti oma paikkansa yhtenä opetusmenetelmänä. Eija kokee nykyisen lehtorin työnsä olevan uransa kohokohta.

- Kohokohta uralla ei ole se, että istut johtoryhmässä pohtimassa organisaatiomuutosta, vaan se, että joku opiskelija hiffaa asioita ja saa siitä uutta intoa opintoihinsa, työhönsä ja elämäänsä. Samalla myös opettaja oppii uutta. Väitän että ne todelliset tähtihetket ovat juuri näissä kohtaamisissa ja onnistumisissa.

Usein työn arvoa mitataan vallan kautta tai sen perusteella, kuinka merkittävissä projekteissa on ollut mukana. Eijan mielestä sekä opettajan että henkilöstöammattilaisen työssä arjen kohtaamisten pitäisi olla kohokohtia. Työyhteisön ja kulttuurin merkitystä korostetaan onneksi yhä enemmän, mitä Eija pitää erittäin positiivisena asiana.

Sekä työ- että koulumaailmassa näkyy nykypäivän hektisyys. Monet opiskelijat ovat kuormittuneita ja väsyneitä, koska yhdistävät työn, opiskelun, perheen ja vapaa-ajan. Arjesta tulee helposti suorittamista, jolloin on vaikea enää arvioida, milloin opitaan ja milloin suoritetaan.

- Suorituksen johtamisen sijaan pitäisi puhua vaikka aikaansaamisen johtamisesta. Suoritus on rasti ruutuun. Sillä ei tule parasta tulosta. Tiukan suorittamisen sijaan pitäisi keskittyä todelliseen oppimiseen ja asioiden sisäistämiseen, Eija pohtii.

Eija kokee, että henkilöstöjohtamisessakin mennään helposti suoritus edellä. Huomiota pitäisi kiinnittää yhteistyön tuomiin mahdollisuuksiin. Eijan mukaan Suomessa ollaan vähän turhan prosessiuskovia. Prosessit ja rakenteet ovat tarpeellisia, mutta ne pitäisi yhdistää ihmisten väliseen toimintaan. Hyvä esimies ja työporukka motivoivat, opettavat ja kannustavat tekemään hyvää tulosta.

Eijan mielestä henkilöstöammattilaisten kannattaa ottaa entistä vahvempi rooli työpaikan ja arjen muokkaamisessa. Hyvien työolosuhteiden, toimivien käytäntöjen ja työelämän joustojen ansiosta toiminta tehostuu, luottamus kasvaa ja työntekijät pystyvät paremmin keskittymään omaan työhönsä.

Henkilöstöammattilaiset tavoittelevat usein asemaa johtoryhmässä. Eijan mukaan on tärkeää, että henkilöstöammattilaiset ovat strategisen roolin lisäksi myös lähellä työntekijöitä ja esimiehiä. Kentällä he pystyvät seuraamaan yrityksen arkea, tunnistamaan jännitteitä ja olemaan siten paremmin johdon tukena.

- Henkilöstöammattilaisten on hyvä ymmärtää ja puhua johdon kieltä, mutta heillä täytyy olla myös oma kieli. Heidän lisäarvonsa organisaatiolle tulee nimenomaan siitä, että he toimivat rajapinnoissa ja hyödyntävät sieltä nousevaa omaa osaamistaan.

Haastattelu ja teksti: Tiina Äijänaho
Valokuva: Eijan oma arkisto