24.01.2017

Sari Penttilä – työnhaussa oleva kasvatustieteilijä ja elämänseikkailija

Kasvatustieteen maisteriksi valmistuneen Sari Penttilän työuran käynnisti verkko-opetusta käsittelevä gradu, jonka hän teki Metsolle. Verkko-opetus oli uutta tuohon aikaan. Hän teki sittemmin vastaavia isoja projekteja muillekin yrityksille. Työnkuvaan kuului muun muassa konseptisuunnittelua ja käsikirjoittamista.

Myöhemmin Sarin työpaikka vaihtui tutkimus- ja kehitystehtäviin ammattikorkeakouluun. Työpäivät täyttyivät koulutussuunnittelusta, opetustehtävistä ja erilaisista projekteista. Tuohon aikaan hän opetti iltaisin ja viikonloppuisin myös yliopistolla.

Ennen siirtymistään henkilöstökoordinaattorin tehtävään vakuutusalalle Sari työskenteli vuoden järjestössä, jossa hän rekrytoi kodinhoitajia vanhusten avuksi. Työssä pääsi seuraamaan aitiopaikalta, miten pieni järjestö pystyi pienillä rahoilla tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.

Vakuutusyhtiö Fenniassa Sari toimi verkko-opetuksen kehittäjänä ja rekrytoinnin tukena sekä hoiti viestintätehtäviä. Seuraavana vuonna hän vastasi myynnin valmennusten kehittämisestä ja tehtävät laajenivat osaamisenkehittämiseen. Pedagogisen ja HR-osaamisensa vuoksi Saria pyydettiin talon sisällä konsultiksi asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoprojektiin, jossa vierähti vuoden verran.

Tällä hetkellä Sari on jälleen Fenniassa suunnittelijana markkinointiosastolla. Hänen vastuualueenaan on asiakkuuden kehittäminen. Projekti kestää kevään ajan ja sen ohessa Sari on aktiivisessa työnhaussa. Hän nauttii vaihtelevasta projekti- ja kehittämistyöstä ja viihtyy rennossa ja persoonallisessa työympäristössä. Saria kiinnostavat monipuoliset henkilöstöhallinnon tehtävät kouluttamisesta ja valmentamisesta aina työjuridiikkaan saakka.

Jos Sari ei olisi päätynyt nykyiselle työuralleen, hän saattaisi olla lasten ja nuorten kirjailija. Kirjoittaminen sai alkunsa onnittelurunoista, joita hän kirjoitti tuttaviensa kortteihin. Nyt runoja on kertynyt niin paljon, että kirja odottaa vain julkaisua. Sari toteuttaa luovaa ja taiteellista puoltaan myös maalaamalla, joten käytännössä lasten runokirjaan löytyisi kuvittajakin omasta takaa.

Sari kannustaa henkilöstöalan ammattilaisia luopumaan turhista työrooleistaan ja toimimaan enemmän ihmisinä ihmisille. Vuorovaikutukseen perustuvassa työssä tarvitaan valmiutta kohdata ihmisiä eri tilanteissa. Henkilöstöosastojen kannattaa käydä sisäistä keskustelua, mikä on yhteinen visio, mitkä ovat priorisoitavia kehitysalueita ja miten yhteistyöllä eri tahojen kanssa päästään hyviin ratkaisuihin.

Sari kuvailee itseään avoimena ja positiivisena elämänseikkailijana, joka rohkaisee muitakin menemään ja tekemään:

Uskaltakaa yrittää, ihminen ei välttämättä kadu niitä mitä on tehnyt, vaan niitä mitä on jättänyt tekemättä. 

Haastattelu ja teksti: Tiina Äijänaho
Valokuva: Sarin oma arkisto